‘Vertaalslag data naar praktijktoepassing’

Wat qua knopvorming dit jaar opviel bij Elstar is de wisseling in het aantal bloemclusters per boom. Tussen bomen met veel clusters stonden er met vrijwel geen clusters. De bomen met weinig clusters hadden vorig jaar te veel vruchten en vielen in een beurtjaar.

Variabele dunnende en zettende bespuitingen kunnen hiervoor een oplossing zijn. Dan kun je bomen met weinig bloesem overslaan bij een dunnende bespuiting en bomen met veel bloesem een hogere dosering geven. Dit met een egale productie en optimale kwaliteit als doel voor een optimaal rendement en om de investeringen terug te verdienen.

Ontwikkelingen

Ook arbeidsefficiëntie speelt hierin mee, omdat alle handelingen eenvoudiger zijn als bomen gelijk in groei en productie zijn. Bloesemdetectie gaat nu veelal met drones, omdat dat nu de best ontwikkelde techniek is. Ook sensorplatforms achter de trekker worden getest, maar dat is nog niet uitontwikkeld. Ook ontwikkelingen rond variabele bespuitingen met gps op taakkaart zitten bij diverse spuitfabrikanten in een stroomversnelling.

Continue optimalisatie het doel

De spuittechnieken zijn er, nu nog de teelttechnische vertaalslag te maken: waar ligt de grens bij bepaalde bloesemwaarden en wat gaan we dan op welk moment spuiten? Ook Delphy heeft bij een teler op boomniveau ervaring opgedaan met dunnende bespuitingen. De resultaten volgen nog. Met deze techniek kan de teelt naar een hoger niveau en zetten we als teler en adviseur stappen met precisielandbouw. Continue optimalisatie van het teeltrendement blijft voor telers hierin natuurlijk het uiteindelijke doel.

Of registreer je om te kunnen reageren.