‘Blijft aardbeienteler achter met Elsanta?’

Jarenlang was Elsanta de koning van de aardbeirassen. Vele pogingen om Elsanta te vervangen sneuvelden.

Met enkele nieuwe en vooral aanhoudende veredelaars zijn er nieuwe rassen geïntroduceerd en verliest Elsanta toch terrein. Eerst kwamen er rassen voor het vroege en late segment, nu ook voor de doorteelt.

Wat vraagt de markt en is er onvoldoende personeel?

Trouwe Elsanta-telers vragen zich af of ze niet ook moeten veranderen. Moet ik mee, blijf ik dan niet achter? Het antwoord is niet eenduidig. Is er een noodzaak om van Elsanta af te stappen? Meer vragen en antwoorden zijn daarbij relevant.

Waar en hoe zet ik mijn aardbeien af? Vraagt de afzetpartij/markt om een ander ras? Is er onvoldoende personeel beschikbaar? Is het personeel kwalitatief goed of niet? Elsanta is nu eenmaal een ras met een lagere plukprestatie dan sommige andere rassen. Invulling van personeel kan met andere rassen makkelijker zijn.

Elsanta is nu eenmaal een ras met een lagere plukprestatie

Overschakelen op ander aardbeienras gaat niet zomaar

Als de afzet/markt of personele invulling het telen van Elsanta moeilijk maakt, dan is het wijs om uit te kijken naar een ander ras. Besef dat dit niet zomaar gaat. Plantenkwekers zetten geen rassen meer op zonder dat ze op voorhand besteld zijn. Dit dient al een jaar voor de eigenlijke order bekend te zijn, wanneer de moederplanten gaan worden vermeerderd. Snel of zomaar schakelen is lastig. Dit kost tijd.

Er zijn echter nog altijd voorbeelden te noemen van telers die uitzonderlijke prestaties en resultaten weten te realiseren met Elsanta. Personele invulling en kwaliteit, afzet en markt zijn volledig ingericht op Elsanta. Goed om te volgen wat er gebeurt, maar deze groep hoeft zeker niet mee, en ook niet bang te zijn om achter te blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.