‘Is de prijsdip van aardbeien wel zo normaal?’

Wie had gedacht dat naast het menselijk leed een virus de totale economie tot stilstand zou brengen? Te zien aan hoe regeringen stoeien met het nemen van de ‘juiste’ coronamaatregelen, kennelijk niemand.

Er is in Nederland discussie over het functioneren van de tijdelijke Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit. Dit maakt helder dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden om duidelijkheid te verschaffen met soms beperkte informatie voorhanden. Dat kan paniek voorkomen.

Laat de sector hieruit lering trekken om in tijden van een crisis met een stem te spreken. Hier heeft de Landelijke Commissie Aardbei en het LTO een crisisteam voor benoemd. Benut deze dan ook en laat hen voor u spreken. Ook al bent u het er wellicht niet altijd mee eens.

De huisverkopen van aardbeien lopen erg goed. Wat kunnen we hiervan leren?

Is prijsdip aardbeien gewoonte geworden?

Ondanks dat de snelheid van leven vertraagd lijkt te zijn, gaan de teelten gewoon door. Tot nu toe lijken de meeste tuinders het fruit geoogst te krijgen en verloopt de afzet goed. Met hoge prijzen voor de paasdagen en nu tegen eind april het ‘normale’ dipje wanneer de doorteelten pieken.

Echter, de huisverkopen – meestal via automaten of tegenwoordig zelfs een aardbeiendrive-in – lopen erg goed. Ook in Duitsland verloopt de ‘Direktvermarktung’ goed. Wat zegt dit? Kunnen we hiervan leren? Is de prijsdip wel zo normaal? Of is deze een gewoonte geworden?

Digitaal advies geven

Ons advieswerk heeft de afgelopen weken ook een andere dimensie gekregen. De vergaderingen verlopen digitaal en de bedrijfsbezoeken zijn op afstand, waarbij we van verschillende informatievoorzieningen gebruik maken. Voor ons een goede kans om het digitaal advies verder en versneld uit te werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.