teeltgeluid

‘Gele gewasstand na de onkruidbestrijding’

Johan Vermeeren in Rijsbergen (N.-Br.) heeft wat de productieteelten betreft nu alleen een normaalteelt met het ras Allegro staan, geplant op 7 augustus.

“Het gewas groeit als kool”, klinkt het spontaan, op een bemesting met Agroblen (6 – 9 maanden). Wel liep de druk van meeldauw even op, hoewel Allegro niet te boek staat als ‘gevoelig’. Dat probleem is inmiddels opgelost.

Aanpak onkruid

Tussen 8 en 18 augustus werd al het plantmateriaal geplant voor de opkweek van wachtbedplanten van de rassen Elsanta, Limalexia, Sonsation en Sonata. “De gangbare bespuitingen liggen er op. Net als vorig jaar valt ook nu op dat Limalexia snel kan reageren op de manier van onkruid bestrijden. Ik ben gewend om in september nog een onkruidbestrijding uit te voeren met Goltix en Fenmedifam, maar Limalexia gaat daar ‘geel’ van staan.”

Dit jaar heeft Vermeeren daarom Limalexia overgeslagen. “In plaats daarvan zijn we enkele dagen na het planten direct begonnen met Goltix, die we dan meteen naregenen voor een maximale werking. Na vijf en tien dagen herhalen we de Goltix-behandeling met de toevoeging van Fenmedifam, beide in een lage dosering. De herhaalde aanpak en de combinatie van middelen zou elkaar moeten versterken, maar dat komt er niet helemaal uit: er wil nog weleens wat onkruid blijven staan, waaronder muur.”

Sorteren op het veld

“Het is een voordeel dat we het inpakwerk voor de wachtbedplanten ook op het veld doen”, vervolgt Vermeeren. “We rooien de planten op met een schudlichter (Schrauwen Machinebouw, Zundert), het inpakken doen we ook op het veld. Mocht er echt te veel onkruid staan, dan kunnen we er de planten makkelijk tussenuit sorteren. We houden één sortering aan. Het alternatief is binnen inpakken, maar onze mensen vinden het buiten (meestal) wel lekker, geven ze aan. En het werk is meteen klaar wanneer de kisten op de wagen staan, zonder gedoe met afval dat ook nog opgeruimd moet worden.”

Zaaien groenbemester

Alle percelen die na de gekoelde teelten in de zomer zijn vrijgekomen, zijn tot 1 augustus ingezaaid met Afrikaantjes en daarna met Japanse haver. “Op maandag 19 oktober hebben we het laatste perceel ingezaaid. Dat zal waarschijnlijk wel te laat zijn, maar eerder zaaien zat er vanwege het natte weer niet in.”

Auteur Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.