weblog

‘Groeien en/of aanpassen’

Het veranderende weer (en/of klimaat) zoals we in week 30 ervaren hebben, heeft voor veel (zacht)fruitgewassen de nodige problemen opgeleverd.

Hadden we vorig jaar al warm en vooral droog weer, deze zomer werden allerlei records verbroken, waarbij de temperatuur dermate hoog werd dat tal van vruchten en gewassen/rassen in het (zacht)fruit daar niet tegen konden.

Groei en efficiency

Vanuit economisch oogpunt ligt de focus vooral op groei en efficiency, waardoor winst gecreëerd wordt om weer opnieuw investeringen te doen voor nog meer groei.

Veel burgers/consumenten gaan steeds meer een stempel drukken op hoe de moderne land- en tuinbouw eruit moet gaan zien

De vraag is of de groei zoals we die kennen vanuit het huidige economisch model in de toekomst onbeperkt door kan gaan. Veel burgers/consumenten gaan steeds meer een stempel drukken op hoe de moderne land- en tuinbouw eruit moet gaan zien. Politiek neemt dit over onder druk van het veranderende klimaat en de sociale en maatschappelijke impact daarvan. De invloed op de intensieve dierhouderij is al goed merkbaar. Ook tuinbouw is constant in het vizier. Waar het in de toekomst om gaat is tussen welke grenzen kunnen we de bedrijfsvoering vormgeven. Verandering van weer/klimaat, verminderde uitstoot van CO2 – minder gebruik van fossiele brandstoffen, bewaken van de waterkwaliteit, daarnaast respect voor en behoud van de diversiteit in de natuur.

Ondernemer van de toekomst

De ondernemer van de toekomst is niet meer diegene die het snelst groeit, maar vooral diegene die zich het beste en snelste aanpast aan de veranderende omgeving en wensen van de maatschappij. Ecologisch verantwoorde voedselproductie tegen een sociaal-maatschappelijk aanvaardbare prijs. Daar ligt de uitdaging om met de winst van de huidige groei tijdig de bakens te verzetten en ons zo aan te passen dat we ook in de toekomst verantwoordelijk kunnen blijven ondernemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.