weblog

‘Vorig jaar toen ...’

De lenteperiode is voor de adviseurs in het fruit altijd hoogseizoen.

Veel mogelijkheden tot sturen in een korte periode. Gaan we de boom remmen met groeiregulatie of juist sterk dunnen om tot het gewenste groeiniveau in combinatie met aantal vruchten te komen? Dit kan je uiteindelijke plantbelasting noemen, waarbij we afhankelijk zijn van het klimaat. De vele afwegingen die we maken zijn gebaseerd op de kennis van de adviseur in combinatie met een aantal feiten uit klimaatcomputers.

Droogte

Interessant hierbij zijn de vergelijkingen tussen de diverse manieren van beredeneren. Wat vers in het geheugen zit, wordt er snel bijgehaald. Zo hadden we begin 2018 te maken met een overvloed aan neerslag in Zuidwest-Nederland en droogte in Midden-Nederland en het Noorden. Veel telers refereren dan ook naar het feit ‘ja maar, vorig jaar toen ik gespoten heb gebeurde er het volgende...’

De term ‘vorig jaar toen’ is dus algemeen goed, maar van cruciaal belang voor ons als adviseurs om in meerjarige teelten daar ook doorheen te kunnen prikken.

Monitoring

We benadrukken meer het feit dat vorig jaar een droog jaar is geweest, de boom een sterk of zwak behang heeft gehad en hoe de vochthuishouding georganiseerd wordt. Historie van het perceel is van groot belang om te monitoren en je strategie op te bepalen. Waar komt die vele bloem vandaan? Of waar zien we een te zwakke groei? Monitoring blijft hierbij van belang.

Bladontwikkeling

Door meer digitale monitoring te introduceren kunnen we gericht percelen in kaart brengen. Zo kunnen we de bloemclusters monitoren en de uiteindelijke bladontwikkeling in kaart brengen. Dit alles valt dan snel te vertalen naar gerichte techniektoepassingen om de variabelen in het perceel homogener te maken.

We spreken liever dus over ‘vorig jaar was’ in plaats van ‘vorig jaar toen’.

Of registreer je om te kunnen reageren.