‘Toekomst doorteelten’

Andere rassen in de doorteelt moeten zichzelf eerst nog goed bewijzen.

In de vorige column van afgelopen winter werd er nog gesproken over de verse teelten die voor verandering staan. Nieuwe rassen, die de concurrentie aangaan met de standaard vroege rassen, en ook de ontwikkelingen met belichting gaan snel. Het voorjaar zit er bijna op voor de gestookte verse teelten en de doorteelten. Daarin is een opvallende constatering namelijk de toenemende interesse in verse teelten.

Economisch gezien blijft de doorteelt aan het einde van het seizoen de ongekroonde winnaar

Elsanta

De klassieke doorteelt met Elsanta was tot voor kort in Nederland en België het hoofdbestanddeel in het voorjaar. Economisch gezien blijft de doorteelt aan het einde van het seizoen de ongekroonde winnaar. Dit weegt niet altijd meer op tegenover de nadelen voor elk bedrijf. Dan wordt er met name gekeken naar misvorming en naar arbeid.

Misvorming

Misvorming zal altijd een werkpunt blijven zolang er met Elsanta gewerkt wordt, ondanks de jarenlange ervaring. Daar is de stemming nog redelijk eensgezind over, maar deze sortering wordt nog maar nauwelijks uitbetaald en zorgt voor een vertraging tijdens het oogsten. Ook zorgt dit voor dubbele kosten. Daarbij komt dat dit jaar op een aantal bedrijven het percentage misvorming flink hoger ligt, meer dan gemiddeld in verhouding met andere jaren.

Arbeid

Als tweede punt komt het arbeidsverhaal weer naar voren. Tot voor kort werd dit vooral als problematisch gezien op een vollegrondsbedrijf. Tegenwoordig lopen op een bedrijf met enkel kassen ook te weinig mensen rond die het werk moeten leveren. Op die manier wordt er meer gezocht naar spreiding van de teelten of naar makkelijker werken. Andere rassen in de doorteelt moeten zichzelf eerst nog goed bewijzen. Uiteindelijk zal er wel per bedrijf naar de situatie moeten worden gekeken, qua arbeid, planning en ook afzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.