laatste update:18 apr 2019

‘Het is stilte voor de storm’

De beschikbaarheid van seizoenswerkers is een groeiend probleem. Een goede beloning is belangrijk.

In de doorteelt van onze glasaardbeien verloopt tot nu toe alles volgens het boekje. De meeste plagen zijn nog steeds goed in de hand te houden. Dat is het voordeel van het rustige weertype tot nu toe.

Het blijft altijd afwachten hoe met name bladluizen en wittevlieg zich gaan ontwikkelen bij een weeromslag. Als we snel naar zomerse temperaturen gaan, dan wil ‘de biologie’ nog wel eens achter de feiten aan lopen.

Na een rustperiode in januari is op 10 februari bij ons de kachel weer aangegaan en toen zijn we ook gestart met de cyclische belichting. Tegelijkertijd zijn we begonnen met het opschonen van het gewas door het oude blad er vanaf te halen. Het was in deze februariperiode van bladknippen extreem mooi en zonnig weer en alles leek heel voorspoedig te gaan.

Aantrekkelijk blijven door goede beloning personeel

In de tweede week van maart sloeg het weer echter om en kregen we 10 dagen donker, nat en koud weer. Daardoor zal de oogst – zoals het er nu naar uitziet – weer op de normale tijd beginnen. Het gewas staat er mooi bij en ook de bloemkwaliteit lijkt goed.

Op 20 maart zijn we begonnen met het doorhalen van de bloemen en in de week van 1 april hebben we het tweede rondje daarvoor gemaakt. Op deze manier hebben we dat karweitje nog net mooi af. Voordat de pluk over een paar dagen begint.

Zorg voor aantrekkelijke sector

De pluk zal tot ongeveer begin juni duren en is voor ons altijd een heel drukke tijd, omdat we in een korte tijd veel moeten oogsten. We zien niet alleen hier dat de beschikbaarheid van seizoenwerkers een steeds groter probleem wordt. Ook is het lastig om aan goed gemotiveerd personeel te komen.

We moeten onze sector daarom aantrekkelijk maken en zeker zorgen voor een goede beloning om aan goed gemotiveerd personeel te kunnen blijven komen. De sector zal zich in een positief daglicht moeten blijven plaatsen en we moeten met zijn allen laten zien dat we echt op de goede weg bezig willen zijn. Dat blijft veel tijd en energie vergen, maar die inzet zal zeker zijn vruchten afwerpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.