weblog

‘Crisis! Deel 1’

Crisis? De recessie is toch voorbij? Het gaat toch weer goed met BV Nederland? Hoezo dan crisis? Die is er toch wel, zelfs op meerdere fronten.

Ten eerste de subsidies: wat was de land- en tuinbouw blij in de beginjaren van de GMO-subsidies. Want eindelijk was er niet alleen steun voor de boeren, maar ook voor de tuinders. Wel strikt geregeld via de afzetorganisaties en telersverenigingen.

Gedrocht van een constructie

Wat een gedrocht blijkt deze constructie uiteindelijk te zijn (al hadden veel telers dit zien aankomen). Er is zo veel geld gepompt in bedrijfshallen, sorteercentra, et cetera, dat het in de markt tegen ons gaat werken. GMO-geld was juist ook voor de tuinders in de rest van Europa bedoeld, om ze op te trekken tot ‘ons’ vaktechnisch niveau.

‘Waag je het iets verkeerd te doen, dan heb je meteen een boete aan de broek’

Braafste jongetje van de klas

Nu de teugels voor GMO de laatste jaren behoorlijk aangehaald worden, lijkt het bijna onmogelijk als Nederlandse afzet- of telersvereniging nog voor de subsidie in aanmerking te komen. En waag je het iets verkeerd te doen, dan heb je meteen een boete aan de broek. Hoe anders is dat in de overige Europese landen; daar wordt volop geprofiteerd van GMO en lacht men om Nederland omdat het weer eens het braafste jongetje van de klas wil zijn.

Stokje voor Belgische GMO-aanvraag

De afgelopen jaren konden wij, als telers van CLTV Zundert, meedoen met de Belgische GMO-aanvraag, omdat onze producten afgezet worden via coöperatie Hoogstraten. Daar wordt ook een stokje voor gestoken, het zal nagenoeg onmogelijk worden via deze route nog voor GMO in aanmerking te komen. Terwijl mijn buurman – 3 kilometer over de grens – dit moeiteloos voor elkaar krijgt!

Ik moet steeds vaker denken aan het liedje van Het Goede Doel: ‘heb getwijfeld over België ...’

Wie roept er altijd dat een gelijk speelveld noodzakelijk is, op één Europese markt? Nou beste regering, dit houden we zo niet veel langer vol! Als we naast het gigaverschil in bruto arbeidskosten ook nog een extra groot verschil maken met wel of geen GMO, wordt het kostprijsverschil wel heel groot. Zo wordt concurreren met mijn buurman wel heel erg lastig.

Ik moet steeds vaker denken aan het liedje van Het Goede Doel: ‘heb getwijfeld over België ...’.

Of registreer je om te kunnen reageren.