weblog

‘Dynamiek in blauwe bessen’

Arbeid wordt steeds meer een zorgenkindje en de vraag naar blauwe bessen is groot. Innovatie is nodig.

Even stilstaan met welke zaken we ons toch allemaal bezighouden. We zijn uiteraard voorbereidingen aan het treffen voor het komende oogstseizoen, vooral het regelen van oogstmedewerkers. De bekende Poolse medewerkers zijn schaarser aan het worden en stellen ook hogere voorwaarden aan hun verblijfsituatie. Om hieraan te kunnen voldoen moeten regionale overheden willen meewerken aan lokale huisvestingsinitiatieven.

Omdat de factor arbeid op onze bedrijven zich thans als een blijvend zorgenkind ontwikkelt, zal verdere mechanisatie snel moeten toenemen. Automatisering en robotisering zijn daarbij sleutelwoorden. Vooral voor vervanging van de dure plukkosten is dit een absolute must.

‘Gewasbescherming moet snel groener worden en daarvoor is precisiefruitteelt gevraagd’

Maar ook gewasbescherming heeft onze volledige aandacht nodig. De chemische bestrijding kan nog even ter voorkoming van calamiteiten, maar moet snel groener worden en daarvoor is precisiefruitteelt gevraagd. De eerste met gps werkende voertuigen worden al ingezet in de blauwebessenteelt, maar er is veel meer disruptieve innovatie nodig wil dit project gaan slagen.

Blauwe bessen jaarrond aanbieden

Over de afzet zijn we nog zeer tevreden, we worden steeds meer uitgedaagd om verse blauwe bessen jaarrond aan te bieden. Wereldwijd is er een ongekende uitbreiding gaande om de markten te voorzien. Op welk moment zal de productie de vraag naar blauwe bessen inhalen?

Als dat moment komt, zal van de jongste aanplant de productie nog enkele jaren toenemen.

Nu de juiste beslissingen nemen geeft ook dan hopelijk weer perspectieven.

Of registreer je om te kunnen reageren.