teeltgeluid

‘Geen Elsanta-aardbeien meer, wel Jive en Sonata’

In augustus merkte aardbeiteler David van Sprundel op dat wat hem betreft de vlag halfstok hing. “2018 is zeker geen succesjaar”, haalt hij nu nog even terug.

Redenen van het tegenvallende seizoen zijn de tegenvallers met de pluk – veel kleintjes – en de prijsvorming. “Uitgezonderd de paar bedrijven die op de juiste momenten konden pieken, met rassen die het met het hete weer behoorlijk deden.”

“Elsanta viel tegen. We hebben ook Jive gehad, dat ras deed het een stuk beter, al maakte dat het seizoen niet goed. En je blijft af en toe eens een plant met dwerggroei vinden. Het schijnt een raseigenschap te zijn, maar het hangt wellicht ook samen met aspecten als planttijdstip en het klimaat tijdens de weggroei.”

Geen Elsanta meer

De resultaten in het afgelopen seizoen gaven Van Sprundel een definitief zetje aan het al langer bestaande plan om afscheid te nemen van Elsanta. “We hebben het ras 15 jaar gehad, zo lang als we aardbeien telen. Mijn vrouw vindt al jaren dat we moeten stoppen met Elsanta. Dit jaar hadden we al een deel ervan vervangen door Jive. Het komend jaar is het helemaal gedaan met Elsanta, en gaan we naast Jive ook meer Sonata telen.”

Zware planten

Het zijn ook deze twee rassen die hij nu op het wachtbed heeft staan, maar wel met wat meer uitval door Phytophthora cactorum in Sonata dan verwacht. “Die planten zijn al verwijderd, het groeit nu vlot. Je kunt nu al zien dat we straks serieus zware planten gaan oogsten. Ik vind dat geen bezwaar, ik heb ze liever aan de zware dan aan de lichte kant. Oké, in 2018 was je met een lichtere plant beter af, maar wie rekende er op zo’n idioot seizoen?”

Zelf ontwikkelde rooier

De laatste aardbeien werden geplukt in de week van 22 tot 27 oktober. “We hadden nog een week door kunnen gaan, maar niet meer voor de veiling. We plukten de laatste weken alleen nog voor huisverkoop.”

De afgeoogste planten worden volledig opgerooid, Van Sprundel doet dat al 15 jaar met een door hemzelf ontwikkelde rooier. Hij startte er indertijd mee om een eventuele besmetting met Xanthomonas voor te blijven. “Dat is nu geen probleem meer, en natuurlijk helpt opruimen mee om de kans op bodemproblemen te beperken. Maar de hoofdreden is dat we na aardbeien altijd spinazie telen. Voor een goede zaai moet je geen gewasrestanten bovenin de bodem hebben.”

“Nog een punt is dat kraaien achterblijvende rhizomen weleens uit de grond willen trekken. Die komen dan boven op de spinazie te liggen. Dan loop je kans dat je van de keurmeester de opmerking krijgt dat jouw product PVD’s bevat: productvreemde delen. Als ik die rhizomen voor 95% van het veld kan halen, daalt de kans op die PVD’s net zo hard.”

Oprooien wachtbedplanten

De laatste spinazie werd 20 september gezaaid, daarvan wordt nu nog elke dag geoogst. “Dagelijks 16 tot 18 pallets, van mooie kwaliteit.” Het eerste grote werk in de aardbeien is het oprooien van de wachtbedplanten, waarschijnlijk vanaf 25 november. En mogelijk moet er nog beregend worden. “We hebben tot een week geleden nog serieus water gegeven. Gisteren (30 oktober) heeft het 26 millimeter geregend, dat was ook wel nodig. Ik heb 10 hectare zandgrond ploegklaar liggen, maar daar hoefde ik door het volledig ontbreken van enige structuur niet aan te beginnen. Teeltbedden trekken was al helemaal onmogelijk. Met het vocht wat nu gevallen is, kunnen we weer wat doen.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.