weblog

Perceel gericht werken graag

De bedrijfsvergroting zet door ook in de tijd dat we ons afvragen waar het heen moet met de fruitteelt in Nederland.

De ondernemers die in bedrijfsomvang groeien, willen de teelthandelingen zo simpel mogelijk houden, zodat arbeid door ongeschoold personeel kan worden uitgevoerd. Door de maatregelen per totaal bedrijf door te voeren zie je op bepaalde percelen problemen ontstaan. We hebben immers met de natuur te maken.

Wij als adviseurs van Delphy zien steeds meer de vraag naar een perceelgerichte aanpak om de problemen die per ras, bodem of per perceel spelen op te lossen. QMS fruit is hierbij een hulpmiddel.

De eicelvitaliteit en de polenbuisgroei vormen belangrijk kengetallen bij alle rassen, maar zeker bij de rassen waar bestuiving extra aandacht vraagt. Perceelgericht!

Ook voor de dunningsstrategie is de eicelvitaliteit ten opzichte van de polenbuisgroei heel belangrijk, om te weten hoever de zetting voor voldoende bloemen bekend is. Perceelgericht!

Oogst prognose per ras vroegtijdig inschatten kan veel rust geven bij de oogst organisatie. Perceelgericht!

De stress opbouw inzichtelijk maken kan een hulpmiddel zijn om bepaal maatregelen te nemen in de teelt. Ook hierbij is QMS fruit een belangrijk hulpmiddel. Perceelgericht!

Schurft simulatie model Welte is ook zo'n hulpmiddel waarin u de eigen situatie ten opzichte van uw eigen perceelomstandigheden kunt bepalen. Perceelgericht!

Vragen uit de bewaring kunnen soms vanuit een onevenwichtige bemesting ontstaan. Via een reeks van plantsapanalyse zijn vaak de oorzaken te herleiden. Perceelgericht!

Houd de bedrijfsprocessen simpel maar vergeet de focus per perceel niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.