Fruit

Nieuws

Nieuwe mobiele rijpheidsmeter hardfruit

Het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten werkt aan de ontwikkeling van een mobiele rijpheidsmeter die de teler meer inzicht geeft in het ideale pluktijdstip.

De rijpheidsmeter van het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) straalt licht (visueel én nabij infrarood) uit op de vrucht, de meter analyseert het gereflecteerde licht. Dit gereflecteerde licht bevat info over de rijpheid van de vrucht. Met het principe van de spectrometer wordt al langer in laboratoria gewerkt aan rijpheidsmetingen.

Mobiele metingen zijn ook al gebruikelijk bij avocado, mango en kiwi, maar omdat het bij elk gewas anders werkt is het VCBT het nu in een praktijkpilot met vijf telers aan het uittesten op appelras Jonagold en perenras Conference.

Van metingen naar pluktijdstipadvies

De belangrijkste aanpassing die door VCBT gedaan is, is vooral de vertaalslag van metingen naar een echt pluktijdstipadvies. De meter zelf is in principe hetzelfde als in de andere gewassen gebruikt wordt. Het VCBT, dat al jarenlang de pluktijdstippen van de diverse appel- en perenrassen in Vlaanderen bepaalt, kon bij de ontwikkeling terugvallen op tienduizenden meetresultaten van eerdere pluktijdstipmetingen in hun laboratorium.

Als de resultaten van de pilot goed zijn, kan de toepassing op praktijkschaal volgend seizoen uitgerold worden. De verwachting is dat de meter met voorlopig nog een prijs van rond de € 5000 alleen voor een groep bedrijven aangeschaft wordt. Een voorlichter of medewerker van de afzetorganisatie kan dan voor de pluk de metingen op de bedrijven uitvoeren.

Koppeling met app

Het is de bedoeling dat de rijpheidsmeter geïntegreerd wordt met het door het Belgische proefstation pcfruit ontwikkelde app om zaken zoals de gewasbeschermingsmiddelenregistratie te vereenvoudigen. Het registreren van de rijpheidsmetingen en een direct advies over het pluktijdstip, zou daarin goed passen.

Of registreer je om te kunnen reageren.