Fruit

Nieuws

Actueel gewasbeschermingsoverzicht aardbei van CLTV

Toeleverancier CLTV in Zundert heeft het overzicht met gewasbeschermingsmiddelen voor de opkweek en teelt van aardbei geactualiseerd. Verder heeft ze een opsomming gemaakt van de veranderingen.

CLTV geeft het middelenoverzicht jaarlijks in het voorjaar uit, in digitale vorm en als poster. Het overzicht geeft per middel aan tegen welke plaag of ziekte het is toegelaten, en daarnaast relevante zaken als het maximaal aantal toepassingen per seizoen, per teeltcyclus of per jaar, de dosering en de opgave in welke opkweek/teeltvorm(en) een middel gebruikt mag worden. Verder wordt in een kleurenschema vermeld hoe nuttige insecten en biologische bestrijders reageren op de betreffende middelen.

In vergelijking met het middelenoverzicht van CLTV in 2020, zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

Insecten + mijten

* Calypso:
toelating vervallen op 03-02-2021

*Scelta:
aanpassing) etiket: Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebied en niet toegelaten tussen 1 september en 1 maart.

* Exalt:
het ‘zusje’ van Tracer. Zit in dezelfde chemische groep, maar heeft door een bewerking een betere werking met minder actieve stof en is beter UV-stabiel waardoor het langer effectief is. Zelfde werkingspectrum als van Tracer, dus op rupsen, suzuki-fruitvlieg en trips. Alleen toegelaten in de grondgebonden bedekte teelt, bijvoorbeeld in wandelkappen met planten in de vollegrond of grondteelt in de kas.

* Winner:
nieuw toegelaten chemisch middel in de bedekte aardbeienteelt. Was al toegelaten in diverse sierteeltgewassen. Sterke werking op trips, maar zeer schadelijk voor nuttigen en ook voor de gebruiker. Daarom alleen toegelaten met automatische spuitapparatuur waarbij de toepasser niet in de kas aanwezig is.

*Envidor:
toelating vervalt op 1-1-2022, dus alleen nog dit jaar toe te passen tegen spint.

* Costar:
heeft een uitbreiding gekregen in de onbedekte teelten, is hier 6 maal per 12 maanden toegelaten.

* Naturalis-L:
nieuw toegelaten in de bedekte aardbeiteelt. Biologisch middel gebaseerd op de Beauveria Bassiana-schimmel, onder andere bekend van het middel Botanigard, maar dan een andere stam. Toegelaten tegen spint met een nevenwerking op onder andere witte vlieg en trips.

Schimmels

* Amistar en Amistar Top:
stond afgelopen jaar al op de poster maar goed om de verschillen nogmaals even toe te lichten:

Amistar: vanaf BBCH 49 (ontwikkelen bloemknoppen)

Amistar Top: bij watergangen alleen met DRT 90%, niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Vanaf begin vorming uitlopers BBCH 41.

Toelichting:
Azoxystrobin is preventief erg sterk op meeldauw. Daarnaast een redelijke nevenwerking op Colletotrichum, Botrytis, Gnomonia en Phytopthora.

Difenoconazool is preventief op Colletotrichum en Botrytis. Preventief én curatief op meeldauw en Gnomonia. Beide zijn translaminair en plaatselijk systemisch. Ofwel Amistar is vooral preventief sterk op verschillende schimmels. Wanneer er beginnende meeldauw of vruchtrot aanwezig is kan het best voor Amistar Top worden gekozen vanwege de curatieve werking.

* Flint:
aanpassing van het etiket, was 3x per teelt toegelaten nu nog slechts 3x per 12 maanden.

* Takumi:
afgelopen zomer toegelaten chemisch meeldauwmiddel in alle teelten van aardbei. Takumi is een relatief traag en preventief middel met 3 dagen wachttijd. Zit in een andere resistentiegroep als bijvoorbeeld Flint/Stroby en kan daarmee (een) goede afwisseling zijn. Geeft in een mix met Karma een sterke curatieve en preventieve combinatie op meeldauw.

* Thiovit jet:
de toelating van deze spuitzwavel is uitgebreid naar de onbedekte teelt van aardbeien.

* Proplant:
begin 2021 toelating gekregen in onder andere aardbei. Is vergelijkbaar met Previcur Energy, maar zonder de werkzame stof Fosetyl. Verstoort vorming van schimmelcelwand. Heeft een preventieve/curatieve werking en doodt ook schimmelsporen af. Is systemisch van wortel naar blad en verdeelt ook door het blad (maar zwak van blad naar wortel). Stimuleert de wortelontwikkeling, geen/weinig kans op resistentie.

* Paraat / Aliette:
vanaf 1 juli 2020 is het aantal toepassingen gewijzigd. Er zijn grote verschillen tussen het aantal toepassingen en de doseringen die in de verschillende teelten (bedekt, onbedekt en vermeerdering) gebruikt mogen worden. Kijk daarom goed op de poster in welke teelt het middel wordt toegepast, en controleer het etiket altijd goed.

Onkruid

Geen wijzigingen in het GBM-pakket voor onkruidbestrijding in aardbeien. De mogelijkheden zijn en blijven beperkt.

* Bettix SC:
een vloeibare ‘Goltix ’ alleen toegelaten in de onbedekte teelt van uitgangsmateriaal voor aardbeien. Was al toegelaten, maar nu ook toegevoegd aan het CLTV-middelenoverzicht.

* Quickdown en Mizuki:
de dosering Quickdown is 0,8ltr/ha, altijd met de toevoeging van 1ltr/ha olie (bijvoorbeeld codacide) voor een goede werking als onkruidafbrander. In de loop van 2021 komt er een nieuw product op de markt, genaamd Mizuki. Dit is een kant-en-klare formule van Quickdown + olie met een dosering van 2ltr/ha. Hier hoeft dus niets meer aan toegevoegd te worden. Zowel Quickdown als Mizuki hebben geen dampwerking, maar zijn wel driftgevoelig: alles wat door drift geraakt wordt, is zichtbaar. Opletten dus in de in de buurt van andere teelten.

Of registreer je om te kunnen reageren.