Fruit

Nieuws

Klimaatrisico’s inzet zaak telers en waterschap

Extreme bui is inzet rechtszaak tussen twee bessentelers en Waterschap Limburg.

Een bui die één keer in de 650 jaar voorkomt, is inzet van een rechtszaak tussen twee Limburgse bessentelers en Waterschap Limburg. Het waterschap is volgens de telers aansprakelijk voor de schade op de bedrijven na de neerslag van 139 millimeter in drie dagen tijd in 2014 in Mariapeel.

De telers stellen dat het waterschap onjuiste normen gebruikt voor het vernattingsgebied en daarbij niet voldoende de belangen van de bedrijven weegt. Ook het onderhoud zou niet goed worden uitgevoerd.

Waterbuffer afgenomen

De wateroverlast van de extreme bui in juli 2014 wordt door het waterschap ook deels geweten aan het illegaal lozen van water door een glastuinder en door het aanleggen van bruggetjes door andere landbouwbedrijven in het gebied Mariapeel. Dat blijft echter buiten de aansprakelijkheidsbeoordeling.

Het beleid tot vernatting en peilgestuurde drainage in het gebied zorgt ervoor dat de waterbuffer bij extreem weer is afgenomen. Het waterschap heeft daardoor een extra verantwoordelijkheid naar kapitaalintensieve telers in het gebied, stellen de telers.

Inspanningsverplichting

In het hoger beroep brengt de rechter jurisprudentie in over de rol van het waterschap. Die heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dat betekent dat het beleid van het waterschap alleen tegen specifieke omstandigheden kan worden getoetst. Veel van de bezwaren van de telers vervallen daardoor.

Die specifieke omstandigheden zijn het op orde houden van de watergangen en baggerwerkzaamheden. Daarover wil de rechter nog nadere informatie van de partijen en houdt de zaak daarmee aan. De extremiteit van de bui maakt deze neerslag tot een calamiteit waartegen moeilijk iets te beginnen valt, stelt de rechter al wel in het tussenvonnis.

Of registreer je om te kunnen reageren.