Fruit

Nieuws laatste update:2 jun 2020

Fruitteler verliest zaak waterschap na uitval bomen

Het Waterschap Rivierenland is niet aansprakelijk voor de uitval van kersenbomen na hoogwater op fruitpercelen langs de Waal.

De Rechtbank Gelderland verwerpt de claim van de teler tegen het Waterschap Rivierenland. De teler en onafhankelijke taxateurs oordeelden dat het waterschap steken had laten vallen door achterstallig onderhoud aan sloten en duikers.

Hoosbui in juni

In juni 2016 zijn de percelen voor een deel onder water komen staan na een zware regenbui, wat heeft geleid tot een schade van meer dan € 85.000 na uitval van bomen. De percelen liggen langs de Waal waar op dat moment in juni juist een hoge waterstand werd gemeten. Volgens het Waterschap is de schade het gevolg van die uitzonderlijke combinatie van hoog water en hoosbui. Kwelwater speelde een rol bij de overlast. De rechter volgt die verklaring van het waterschap.

Lees verder onder de foto

Een combinatie van hoog water in de Waal en forse regenbui leidde tot uitval van kersenbomen. Foto: Stan Verstegen.
Een combinatie van hoog water in de Waal en forse regenbui leidde tot uitval van kersenbomen. Foto: Stan Verstegen.

De gebiedsbeheerder van het Waterschap Rivierenland heeft na een telefoontje van de teler na de bui de situatie beoordeeld en een deel van de watergangen gemaaid. Dat leidde tot een langzame daling van de waterstand. Ook had het schap de stuw bij het perceel voor de bui al 5 centimeter opengezet vanwege het hoge water. Ook waren de stuwen in de omgeving al verlaagd naar winterniveau.

Verstopte duiker

Volgens de teler zaten de duikers in het perceel verstopt met bagger vanwege achterstallig onderhoud en leidde dat tot de wateroverlast, maar de rechter gaat niet mee in die verklaring. Dat het maaien van de bermen leidde tot daling van de waterstand duidt erop dat niet de duiker verstopt zat. Ook was het waterpeil voor en achter de duiker gelijk, wat niet duidt op een verstopte duiker.

Niet te achterhalen was wanneer de sloten voor het laatst gebaggerd waren. Volgens de teler was dat in 1981 voor het laatst gebeurd, maar het waterschap ontkent dat. Uit baggeropbrengsten nadien bleek dat het een kortere periode moet zijn geweest.

Of registreer je om te kunnen reageren.