Fruit

Nieuws

Project Fruit 4.0 wil doorpakken in precisiefruitteelt

Het vierjarige project ‘Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk’ wil de afgelopen jaren ontwikkelde kennis rond datamanagement en precisiefruitteelt naar de praktijk brengen.

Doel van het project ‘Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk’ is dat een grotere groep fruittelers dan nu het geval is daadwerkelijke gebruik gaat maken van cameratechnologie om het gewas te volgen, de oogst te registreren en/of meer plaatsspecifiek gaat spuiten of wortelsnijden. Het project is door de NFO en WUR ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Zes thema’s

De thema’s die in dit project aan de orde komen, zijn: sensing (detectie met behulp van cameratechnologie), precisiemaatregelen, management-informatie & ICT, rendement, boomgaardinrichting en robotisering. De nadruk zal liggen op de eerste vier thema’s.

Naast NFO leveren ook Aurea Imaging, Munckhof Fruit Tech Innovator, Q-Ray en Aeres Tech Productions een bijdrage. Fruitvooruit steunt het project.

Drie studiegroepen

De kennis gaat richting praktijk via demo’s op de proeftuin in Randwijk en op fruitteeltbedrijven in diverse regio’s. Aan deze demo’s worden drie studiegroepen gekoppeld bestaande uit fruittelers, teeltadviseurs, geïnteresseerde studenten en onderzoekers. Per studiegroep van tien tot vijftien personen worden op één fruitteeltbedrijf praktijkdemonstraties uitgevoerd. Voor elke groep worden circa drie bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Elke groep wordt begeleid door een medewerker van WUR en een vaste, ervaren teeltbegeleider.

Of registreer je om te kunnen reageren.