Fruit

Nieuws

Fruitteelt bespaart middelen met kas zonder glas

Als er een bui aan komt kan de cabrio-kap in 2,5 minuut dicht. LNV vindt het project beschermde appelteelt belangrijk. Provincies en gemeenten moeten het met ruimtelijke-ordeningbril op ook goed vinden.

Op Proeftuin Randwijk wordt al een paar maanden ervaring opgedaan met een beweegbaar scherm in een kasachtige constructie om appels en peren te beschermen. Directeur-generaal Marjolein Sonnema van LNV kwam op de open dag van de proeftuin donderdag die cabrio-kap officieel openen. Ze wees erop dat dit volledig door LNV gefinancierde project prima past bij de LNV-beleidsdoelstelling om door middel van een weerbare teelt in de toekomst niet langer meer afhankelijk meer van gewasbeschermingsmiddelen te zijn.

Zeker aan de gevel lijkt de cabrio-kap sprekend op een kas, maar dan zonder glas. - Foto: Wouter van Teefelen
Zeker aan de gevel lijkt de cabrio-kap sprekend op een kas, maar dan zonder glas. - Foto: Wouter van Teefelen

Middelenbesparing tot 90%

Deze cabrio-foliekas is het belangrijkste onderdeel van het innovatieve teeltsysteem ‘Beschermde Appelteelt’. Volgens projectleider Rien van der Maas vanuit WUR is door overkappen een besparing van gewasbeschermingsmiddelen in de appelteelt tot meer dan 90% mogelijk. Als je nadenkt over preventie tegen schimmelziekten in de appelteelt, waarvoor het merendeel van de bespuitingen met middelen ingezet wordt, kom je volgens Van der Maas vanzelf op het voorkomen van infecties doordat het blad niet langer nat wordt.

Een eerdere proef in Randwijk leerde al dat met een overkapping het schurftgevoelige ras Jonagold zonder inzet van fungiciden gedurende 5 jaar schurftvrij bleef. Ook ziet Van der Maas mogelijkheden om door het gewas af te sluiten invlieg van lastige insecten zoals bijvoorbeeld appelwants te voorkomen.

De cabrio-kas met het sherm dicht houdt de appels droog.  - Foto: Wouter van Teefelen
De cabrio-kas met het sherm dicht houdt de appels droog. - Foto: Wouter van Teefelen

Economisch rendement ook onderzocht

In tegenstelling tot veel andere overkappingen staat de overkapping met deze cabrio-kap een groot deel van de tijd als het droog is open. Met 1 druk op de knop of op afstand kan een teler de kap bij regen binnen 2,5 minuut sluiten. Ook wordt het regenwater via een gotensysteem opgevangen en kan als irrigatiewater opnieuw benut worden. De constructie van de Canadese fabrikant Cravo oogt zeer degelijk maar is wel stevig aan de prijs. Van der Maas wees het publiek erop dat in het project niet alleen naar de gewasbeschermingsaspecten kijkt, maar ook naar het rendement van een overkapte teelt. Van der Maas verwacht dat als de overkapping goed functioneert Nederlandse fabrikanten goedkopere overkappingssystemen gaan ontwikkelen.

Cabrio-kap in bestemmingsplannen

Ander aandachtspunt binnen het project is ruimtelijk ordening. De vraag is of de Nederlandse maatschappij wel zo blij wordt van veel meer overkapte teelt. Beleidsmakers vanuit Provincie Gelderland en fruitteeltgemeenten zijn mede daarom bij de denktank bij het project gehaald. Daarmee wil het projectteam vroegtijdig de discussie en afstemming over het mogen bouwen van dergelijke overkappingen openen.

Of registreer je om te kunnen reageren.