Fruit

Nieuws

Handel wijst op scheve verhouding export en import

De Europese export van groente en fruit krimpt, terwijl Mexico de uitvoer naar de EU juist ziet exploderen. De handel pleit voor duidelijker fytosanitaire standaarden.

De Europese koepel voor handelsbedrijven Freshfel vraagt om extra inzet van de Europese Commissie om de scheve verhouding tussen export en import recht te trekken. Volgens Freshfel is Mexico een goed voorbeeld. Het is nog niet gelukt noemenswaardige hoeveelheden Europese groente of fruit naar Mexico uit te voeren, terwijl de import uit Mexico sinds het handelsverdrag begin deze eeuw toenam van 15.000 naar 200.000 ton in 2018.

Exportwaarde EU daalt 20%

De uitvoer van groente en fruit uit Europa naar nieuwe markten komt niet op gang. Er zijn grote drempels, zoals complexe en kostbare procedures en lange onderhandelingen over vooral fytosanitaire zaken. Daardoor is de exportwaarde van Europese groente en fruit naar derde markten gedaald met 20% naar € 4,1 miljard sinds 2014, voornamelijk door de Russiche boycot.

Duidelijke fytosanitaire eisen

Freshfel komt met voorstellen om de toegang tot andere markten buiten de EU te versnellen. Het is nu bijvoorbeeld niet duidelijk wat de plagen in Europa zijn waar derde markten zich tegen willen wapenen. Nu zijn er steeds verschillende voorwaarden en procedures voor die plagen voor afzonderlijke EU-landen, terwijl de telers in vergelijkbare teeltomstandheden in Europa werken.

Freshfel pleit ervoor internationale standaarden voor fytosanitaire regels eenduidiger en duidelijker te communiceren. Dit betekent dat duidelijk moet worden welke plagen een ‘derde land’ buiten zijn grenzen wil houden en wat de eisen zijn waaraan EU-exporteurs moeten voldoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.