Fruit

Nieuws

Opnieuw noodmaatregel appelbloesemkever

Het middel Raptol heeft opnieuw een tijdelijke vrijstelling gekregen voor de bestrijding van appelbloesemkever in de biologische en gangbare teelt van appels.

De vrijstelling geldt van 1 maart tot 15 april 2019 en tegen dezelfde preventieve maatregelen als vorig jaar. Raptol bevat als werkzame stoffen koolzaadolie en pyrethrinen en is schadelijk voor bijen en hommels als onvoldoende preventieve maatregelen worden genomen.

Uitzicht op toelating

Naar verwachting komt zo’n middel in 2020 wel op de markt als een toelatingsaanvraag in Duitsland is afgerond. Er wordt een wederzijdse erkenning voor Nederland aangevraagd. Voor de gangbare teelt lijkt een ander middel op basis van cyantraniliprole in 2020 tijdig op de markt te komen, blijkt uit de publicatie van de vrijstelling in de Staatscourant.

Risico op verlies van 30% van de opbrengst

Kwart appelareaal

Uit de publicatie in de Staatscourant valt op te maken dat het verwachte schadebeeld dit jaar iets kleiner is dan vorig jaar. Hoewel het ministerie van LNV schrijft dat de populatie-opbouw is toegenomen in de laatste jaren, is in de gangbare appelteelt nu op circa 25% van het appelareaal toepassing nodig van het middel. Vorig jaar ging het ministerie uit van 35% van het areaal. Telers lopen risico op verlies van 30% van de opbrengst door de kever.

In 2017 is geen vrijstelling verleend voor een middel op basis van cyantraniliprole, vanwege een negatief Ctgb-advies. In dat jaar liep de populatie-opbouw verder op. Dit jaar is er dus weer uitzicht op een middel met deze werkzame stof, blijkt uit de publicatie.

Preventieve maatregelen

Om bijen en andere bestuivers te beschermen is toepassing op percelen, die niet grenzen aan oppervlaktewater, uitsluitend toegestaan indien met gebruik de spuittechniek uit tenminste de klasse DRT95, in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter. Dat is gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Of registreer je om te kunnen reageren.