Fruit

Nieuws

Gibberelline werkt op elk perenras anders

De inzet van gibberelline om de zetting te optimaliseren werkt op nieuwe perenrassen anders dan bij Conference.

Onderzoeker Pieter van der Steeg van Proeftuin Randwijk onderzocht in drie proefjaren van 2017 tot en met dit jaar de effecten van het spuiten met gibberelinne. Bij Conference lukte het met het plantenhormoon de productie duidelijk te verhogen. Een bespuiting met GA3 net na de bloei, bij 15 graden in een demoproef met weinig bloemen in 2017, bevestigde de eerdere ervaringen dat GA3 wel meer zetting, maar ook kleinere vruchten en meer rommel geeft.

Hogere temperatuur belangrijk

Mede daarom is in de twee afgelopen jaren vooral gekeken naar de effecten van bespuitingen met GA4/7 in de periode van bloei tot circa 12 millimeter vruchtgrootte.

Een dosering van 1 liter GA4/7 net na de bloei bij 15 graden gaf in 2017 nauwelijks werking. Maar een dosering van 0,5 liter GA4/7 bij 9 millimeter bij 19 graden gaf meer peren met een groter vruchtgewicht.

Dit bevestigde dat voor het spuiten met GA4/7 goede weersomstandigheden met meer dan 18 graden belangrijk zijn.

Vruchten kleiner bij late bespuiting

In een proef op Conference met niet al te veel bloemknoppen in 2018 geeft elke bespuiting op de 4 momenten meer vruchten en ongeveer 5 ton per hectare meer productie.

De eerste drie spuitmomenten tot 9 millimeter geven niet alleen meer vruchten maar ook grotere vruchten.

Bij de bespuiting bij 12 millimeter zijn de vruchten echt kleiner dan bij onbehandeld.

De demoproeven laten geen duidelijke verschillen zien tussen de verscheidene GA4/7-formuleringen, zoals Novagib, Regulex en Promalin.

Bij Migo geen effect

In een proef met GA4/7 op het nieuwe ras Migo lukte het in 2018 niet om het aantal vruchten per boom te verhogen. Wel geeft ook hier een late bespuiting bij een vruchtgrootte van 9 millimeter minder peren.

De conclusie en het advies is om bij Migo, als je een betere vruchtzetting wilt, het meer te zoeken in groeibeheersing dan in GA-bespuitingen.

Xenia vatbaar voor GA-bespuitingen

In een demoproef bij Xenia in 2017 geeft een GA4/7-bespuiting bij 40% open bloemen een duidelijke gewenste verbetering van de vruchtzetting. Het toevoegen van 5 pillen met GA3 bij 40% open bloemen geeft een nog betere vruchtzetting, zonder dat het negatieve gevolgen op de vruchtkwaliteit geeft.

De conclusie en advies is dat voor Xenia, als verbetering van vruchtzetting gewenst is, de inzet van GA4/7 en GA3 positief is.

De toevoeging van GA3 is vooral interessant bij koud weer.

Een tweede bespuiting met GA4/7 bij volle bloei kan interessant voor iets extra zetting, maar geeft wel minder bloemknoppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.