Fruit

Nieuws

Provincies willen naar daling uitkering faunaschade

Komend voorjaar nemen provincies nieuw beleid aan om de stijgende trend van uitkering van faunaschade te keren.

De provincies keren faunaschade uit via BIJ12, de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Het gaat naast vraatschade aan fruit om dassenovereenkomsten, edelhertenen, ganzenregeling en in 2020 ook een wolvenregeling. De uitkeringen stijgen al jaren. Om daar een einde aan te maken zijn adviezen opgesteld door de maatschappelijke raad faunazaken (MARF). Het faunafonds moet zich steeds verder ontwikkelingen naar faunabeheer, waarbij geadviseerd wordt over preventie van faunaschade.

Kosten faunabeheer ongrijpbaar

Dat staat in de programmabegroting van het Interprovinciaal Overleg (IPO). IPO is het overlegplatform van provincies, waar BIJ12 onder valt en daarmee een belangrijk deel van het faunabeleid. In de programmabegroting voor IPO is niet opgenomen wat de uitgaven voor faunaschade zijn in 2020. Die kosten zijn namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen, het aantal schadeveroorzakende dieren, de hoogte van de schade en de gewasprijs. Niet alle schade wordt vergoed. De steeds oplopende schade in fruit van bijvoorbeeld halsbandparkieten is niet opgenomen in de schaderegeling voor fruittelers.

Of registreer je om te kunnen reageren.