Fruit

Nieuws

NFO: fruitschade parkiet loopt op zonder actie

Fruittelers krijgen van overheden geen vergoeding voor vraatschade door halsbandparkieten of steun voor bejaging van de volgel. De schade neemt toe.

Dit is het moment voor maatregelen, stellen de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) na een onderzoek van het schadebeeld in Nederland. De omvang van de schade is nu nog beperkt (€ 15.000) maar neemt duidelijk toe door een snelle groei van de populatie. Schade aan het fruit wordt niet vergoed door het Faunafonds als het geen mezenschade betreft, dus zijn er andere maatregelen nodig, stellen beide organisaties.

Alleen valkenier

De NFO wil van provincies en landelijke overheid meer ruimte om de halsbandparkiet te bejagen. Nu mag alleen een valkenier de halsbandparkiet bejagen. Een teler mag de vogel in kooien vangen, maar niet doden. Het bureau CLM wil ook meer onderzoek doen naar verjagingsmanieren. De gebruikelijke akoestische en visuele verjagingsmethoden zijn niet effectief.

Schade bij zeventien telers

Uit een inventarisatie blijkt dat zeventien Nederlandse fruittelers (appels, peren, aardbeien en kersen) dit jaar schade hadden door zwermen halsbandparkieten. Eén teler meldde een schade van € 10.000. Het betrof biologische appels waarvoor de schade hoger ligt per kilo (€ 1,40) dan voor gangbaar (circa € 0,60) per kilo. In 2014 meldden in een soortgelijke enquête veertien telers schade. De halsbandparkiet is in opkomst rond grote steden en nu ook rond Arnhem en Nijmegen, waardoor ook de oostelijke Betuwe meer schade kan verwachten.

Andere schade dan mezen

Nederlandse fruittelers krijgen schade vergoed van mezenvraat, maar niet van andere soorten. Het schadebeeld wisselt sterk tussen de soorten. Een halsbandparkiet pikt grote plekken aan de vrucht, waarbij een mees het met kleine gaatjes doet. Voor een taxateur is de schade van een mees dus goed herkenbaar. De NFO adviseert telers schade wel te melden bij de provincies via bureau BIJ12. Als dat zonder aanvraag van schadevergoeding gebeurt, betaalt de teler geen vergoeding, maar wordt schade wel geregistreerd en gemonitord, stelt NFO.

Foto

  • Gemelde schade in rood (links) en waarnemingen van halsbandparkiet (rechts) sinds begin 2017.

    Gemelde schade in rood (links) en waarnemingen van halsbandparkiet (rechts) sinds begin 2017.

Of registreer je om te kunnen reageren.