Fruit

Nieuws

Fruitsector samen achter Fruitvooruit.nl

NFO presenteerde op de Kennisdag Fruitteelt donderdag in Tiel het nieuwe samenwerkingsverband Fruitvooruit.nl.

Met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) als coördinerend partner wil dit nieuwe platform in samenwerking met handelspartijen, telerscoöperaties en dienstverleners in de fruitsector door gezamenlijk optrekken en initiatieven aan een toekomstbestendige fruitsector werken. Bij de aftrap zijn GroentenFruit Huis, Koninklijke FruitMasters, The Greenery, Vogelaar Vredehof, Fruitconsult en Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) als partners in het platform gepresenteerd. NFO-voorzitter Gerard van den Anker sprak echter een duidelijke uitnodiging uit aan andere partijen in de fruitsector om zich ook aan te sluiten.

Lees verder onder de tweet

Proactief communiceren

De samenwerking kent twee speerpunten. Eén daarvan is communicatie, waarbij de sector gezamenlijk naar buiten wil laten zien hoe duurzaam, op basis van feiten en onafhankelijke cijfers, de fruitteelt al is. Tot op heden reageert de sector vaak reactief. De sector wil veel meer proactief met een eigen positief verhaal naar buiten gaan communiceren met als doelgroepen consumenten, burgers, NGO’s, retail, media en overheid. Het communicatieplan voor 2019-2020 laat zien dat tijdstippen als de bloei en de start van de pluk, benut gaan worden voor communicatie. Voor social media zijn er hashtags #fruitvooruitnl en #trotsopdefruitteler.

Teeltinnovatie tweede speerpunt

Ander speerpunt van Fruitvooruit.nl is teeltinnovatie. Samenwerking rond vernieuwing moet ervoor zorgen dat de fruitteler klaar is voor de toekomst, met als de vier hoofdthema’s een gezond gewas, de vitale bodem, zorg voor de omgeving en een toekomstbestendig bedrijf. Als eerste stap is hiervoor een Teelt Innovatie Roadmap opgesteld, die de richting voor telers, NGO’s en overheid moet aangeven.

Antwoord op grotere druk op sector

NFO-voorzitter Gerard van den Anker ziet Fruitvooruit als antwoord op de steeds grotere druk op de sector, zoals door de hogere stroomtaks ODE, de hogere arbeidskosten door de Wet Arbeidsmarkt in Balans en het knellende gewasbeschermingsmiddelenbeleid. “Dit zorgt voor toenemende onvrede, een steeds ongelijker speelveld en een stijgende kostprijs zonder hogere verkoopprijs”, aldus Van den Anker.

Door samenwerking veel mogelijk

Proeftuin Randwijk laat al zien dat door samenwerking tussen partijen op onderzoeksgebied veel mogelijk is. “En samenwerking van NFO met het nieuwe Landbouw Collectief laat ook zien dat je – hoewel het stikstofbeleid de fruitteelt weinig raakt – wat betreft de onvrede over de beloning, vele regels, te weinig waardering, hogere heffingen en gebrek aan vertrouwen, samen sterker staat”, stelt de NFO-voorzitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.