Fruit

Nieuws

Advies: gemeente kan middelendiscussie sturen

Gemeenten kunnen bij intensieve teelten gesprekken op gang houden tussen telers en omwonenden en zo escalatie en zorgen over middelengebruik voorkomen.

De discussie en spanning met omwonenden van percelen met intensief middelengebruik, zoals bij bollen, gaat niet vanzelf over en zal mogelijk overwaaien naar andere gebieden en andere teelten. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar spanningen tussen omwonenden en bollentelers in Drenthe en Overijssel. Onderzoekers spraken in opdracht van het ministerie van Landbouw met omwonenden, gemeentes, brancheorganisaties en het waterleidingbedrijf. In sommige gebieden is de discussie ontaard in pesterijen en intimidatie. In andere gemeentes is er overleg gebleven en onderling begrip.

Convenant

De gemeente Hardenberg voert bijvoorbeeld regie in de discussie over middelengebruik via een convenant met telers en omwonenden. Hierin staan afspraken over communicatie, werkwijze en afstanden, die bij het spuiten in acht worden genomen. De verhouding tussen telers die het convenant ondertekenden en omwonenden is harmonieus. Kritische omwonenden zien het convenant als een nuttige, tijdelijke tussenstap op weg naar een structurele oplossing. Telers hebben persoonlijk contact met (nieuwe) buren, communiceren per app, website en kiezen voor telefonische bereikbaarheid en open dagen. Telers die het convenant niet ondertekenden zien daarentegen meer onbegrip van de omgeving en weerstand, blijkt uit het onderzoek.

Splitsing binnen gemeenschappen

De onderzoekers stellen dat in andere gebieden de tegenstelling zo groot geworden is dat er een splitsing is ontstaan in lokale gemeenschappen tussen kritische omwonenden en telers en voorstanders van de bollenteelt anderzijds. Het leidt tot intimidatie en pesterijen.

Het onderzoek laat zien hoe het platteland verandert met nieuwkomers uit verstedelijkte gebieden die kritischer zijn op middelengebruik dan autochtonen. Boeren voelen te weinig vertrouwen en waardering voor hun vakmanschap en wijzen op verduurzamingsplannen tot 2030, maar omwonenden willen nu actie en vinden dat de overheid heldere eisen moet stellen aan middelengebruik en meer groene middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.