Fruit

Nieuws

NFO praat met Farmers Defence Force

Fruittelers willen meer optrekken met andere sectoren om knellend overheidsbeleid te beïnvloeden. Dat volgt uit breed overleg met Farmers Defence Force (FDF).

Donderdag 24 oktober vond breed overleg plaats tussen land- en tuinbouwsectoren op initiatief van FDF. De FDF is een van de organisaties achter demonstraties tegen het stikstofbeleid voor de veehouderijsector. Bij het overleg van donderdag werd de intentie uitgesproken ‘samen op te trekken en samen de bedreigingen, uitdagingen en kansen te lijf te gaan’. Glastuinbouw Nederland was niet aanwezig, maar wel uitgenodigd.

NFO: volop in gesprek met overheid

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) nam wel deel en ziet kansen met andere sectoren op te trekken en zo nodig een steviger geluid te laten horen bij dossiers die knellend zijn, zegt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. Of NFO daarmee activistischer wordt, is te vroeg om te zeggen. Van den Anker. “Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. We zijn volop in gesprek met de overheid over een aantal onderwerpen. Waar het echt spannend wordt, is bijvoorbeeld het gewasbeschermingsdossier. Daar werken we al samen met Glastuinbouw Nederland en andere tuinbouwteelten.”

Kunstmest in kringloop

Dossiers die collectief ook in dierlijke sectoren kunnen spelen zijn het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, kringlooplandbouw en invloed op internationale handelsakkoorden. “Bij de kringlooplandbouw bestaat de gedachte om van kunstmest af te stappen, maar de fruitteelt heeft echt meststoffen nodig. Ook in die discussie willen we met andere sectoren optrekken, maar ook in bijvoorbeeld de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het sentiment in de meeste sectoren is gelijk. De land- en tuinbouw heeft de wind tegen. We moeten kijken hoe we elkaar kunnen versterken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.