Fruit

Nieuws

Voorlopig onderzoek: stapeling residu veilig

De gelijktijdige blootstelling aan resten van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit heeft geen schadelijke effecten op de schildklier.

Voor het zenuwstelsel is die conclusie niet te trekken uit de inname. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar stapeling van resten van gewasbeschermingsmiddelen.

Daarbij gebruikt RIVM een nieuwe werkwijze van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa om stapelingsrisico’s te meten. Apart voor aardbeien concludeert het RIVM dat de consumptie veilig is voor de schildklier en het zenuwstelsel.

Nog geen definitieve conclusie

Het is een conclusie voor effecten op schildklier en zenuwstelsel. Daardoor is nog geen definitieve conclusie over veiligheid van stapeling te geven. Hiervoor moet eerst worden bepaald welke stoffen effecten op andere organen dan de schildklier en het zenuwstelsel kunnen hebben. Efsa werkt eraan om dit in kaart te brengen, zodat hierpver in de toekomst wel duidelijkheid kan komen.

Mediarel

In november 2017 publiceerde Trouw een artikel over meerdere stoffen die aangetroffen werden op aardbeien, getiteld ‘Aardbeien zes keer giftiger dan ander fruit door ‘cocktaileffect’’. Dat was de aanleiding voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de cocktaileffecten apart te laten onderzoeken door het RIVM. De uitkomsten lijken een geruststelling, maar RIVM wijst erop dat de normen waarmee het rekent op dit moment worden beoordeeld. Als de normen worden aangepast, moet RIVM de conclusie ook opnieuw bezien.

Lees ook: 'Mediastorm over middelen op aardbeien'

Conservatieve aanname

Voor de meeste stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen op aardbeien is nog niet in kaart gebracht op welk orgaan zij een effect hebben. Het RIVM koos daarom voor een heel scherpe aanname dat de stoffen allemaal eenzelfde werking zouden hebben op dezelfde organen.

Of registreer je om te kunnen reageren.