Fruit

Nieuws

Te weinig schade voor vaststellen effect Alcetsound

In een praktijkproef met het vogelweringssysteem Alcetsound bleek het door de geringe vogelschade niet mogelijk het effect in Conference-peren vast te stellen. Het systeem speelt (alarm)roepen en angstkreten af en maakt het geluid van geweerschoten.

CLM Onderzoek en Advies onderzocht het vogelweringssysteem Alcetsound op 10 percelen in Limburg. Op slechts 1 van die percelen was met 25% beschadigde peren van het ras Conference sprake van zeer veel schade. Op dat perceel had het systeem geen meetbaar vogelwerend effect, mogelijk omdat dit perceel nabij een bos lag dat dekking biedt aan de vogels.

Weinig schade

Op de andere 9 percelen was de schade gemiddeld 1,3%. Deze schade is te gering om te kunnen bepalen of de gebruikte geluiden effect hadden. Op grond van deze resultaten kan het CLM dan ook geen betrouwbare uitspraken doen over effectiviteit, bereikbaarheid en mate van gewenning aan het systeem.

Combinatie van maatregelen tegen vogels

Vogelschade aan fruit is niet overal en niet elk jaar even groot. Diverse systemen op basis van geluiden of zichtbare vogelverschrikking hebben in eerder onderzoek een gedeeltelijke vogel-werende werking laten zien. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe combinaties van zulke akoestische en visuele maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.

De proef is door CLM uitgevoerd in opdracht van LLTB, met subsidie van de provincie Limburg.

Of registreer je om te kunnen reageren.