Fruit

Nieuws

Provincies vergoeden toch fruitschade vogels

Gelderland en Zeeland vergoeden schade die fruittelers lijden door vogels, alsnog voor 60%. Andere provincies kunnen bijna niet anders dan volgen, gezien de recente uitspraak van de Raad van State.

De provincies Gelderland en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

Schade door mezen taxeren heeft weer zin. Het volledig afbouwen van de tegemoetkoming is teruggedraaid. - Foto: VidiPhoto
Schade door mezen taxeren heeft weer zin. Het volledig afbouwen van de tegemoetkoming is teruggedraaid. - Foto: VidiPhoto

Tegemoetkoming ging naar nul

In 2015 besloten alle provincies de tegemoetkoming aan fruittelers bij schade door vogels aan fruit helemaal af te bouwen. Dit betekende dat fruittelers bij schade in 2015 nog een tegemoetkoming van 60% kregen, in 2016 30% en in 2017 helemaal geen tegemoetkoming meer. De fruittelers waren het hiermee niet eens en startten een juridische procedure.

Uiteindelijk heeft de Raad van State als hoogste rechter begin mei geoordeeld dat een tegemoetkoming van 60% van de getaxeerde schade redelijk is. Een tegemoetkoming van 30% of minder is een onevenredig zware last voor fruittelers, aldus de Raad van State.

NFO blij met besluit

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) is blij met het besluit van de de twee belangrijkste fruitteeltprovincies Gelderland en Zeeland om voor het jaar 2016 en 2017 60% van de getaxeerde schade te vergoeden en ook voor het lopende jaar hetzelfde percentage te gaan hanteren. Bovendien hebben beide provincies besloten de taxatiekosten die telers hebben gemaakt, te vergoeden.

Nog geen besluit andere provincies

Andere provincies hebben nog geen besluit genomen. Maar om de uitspraak van de hoogste bestuursrechter kunnen ze nauwelijks heen, denkt woordvoerder Herman Bus. “De Raad van State heeft ook aangegeven dat wanneer een provincie anders beslist, de fruittelers direct bij de Raad in beroep kunnen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.