Fruit

Nieuws

Raad van State kiest middenweg mezenschade fruit

De regeling voor schade aan appel- en perenbomen door ‘meesachtigen’ is toch weer deels ten nadele van fruittelers aangepast door de Raad van State. De Raad maakte dat woensdag 9 mei bekend.

De zeer omstreden schaderegeling werd bedacht door de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. De rechtbank in Arnhem maakte er vervolgens gehakt van na bezwaren van 24 fruittelers.

De provincies gingen daar weer tegen in hoger beroep bij de Raad van State. Die heeft voor de gulden middenweg gekozen. De regeling blijft wel overeind, maar in flink aangepaste vorm. Daardoor blijft voorlopig de mogelijkheid voor een redelijke schadevergoeding voor de fruittelers open, blijkt uit het oordeel van de Raad.

‘Goede middelen schade voorkomen’

De provincies kregen enkele jaren geleden de bevoegdheid om over schadevergoedingen te gaan oordelen. Ze besloten de schaderegeling in enkele jaren tijd volledig te gaan afbouwen. Reden daarvoor was dat met name de teelt van Conference-peren sterk was toegenomen en er dus ook meer schadeverzoeken zouden komen. Bovendien zijn er voor de fruittelers goede middelen voorhanden zijn om schade te voorkomen, aldus de provincies. Ze wezen daarbij op onderzoeken over het gebruik van hagelnetten en vogelnetten.

Onvoldoende kennis netten’

Maar net als de Arnhemse rechtbank is de Raad van State er niet van overtuigd dat die middelen effectief genoeg zijn. Er is nog niet voldoende kennis van de effecten van netten bij de perenteelt. De onderzoeken waar de provincies op wezen, gingen niet over kleine vogels als mezen en ook niet over de teelt van Conference-peren. Ook de gevolgen van minder zonlicht door het gebruik van netten is door de provincies niet onderzocht.

Maar schade is bedrijfsrisico

Anderzijds vindt de Raad van State ook dat schade aan fruit een bedrijfsrisico is waarvoor de provincies niet alleen hoeven op te draaien. Het is bekend dat appel- en perenbomen aantrekkelijk zijn voor mezen. Maar hoe hoog dit eigen risico moet worden ingeschat, is in principe een zaak van de provincies, aldus de Raad.

Vergoeding niet zomaar afbouwen

De Raad vindt het redelijk dat 60% van de schade wordt vergoed. De Raad baseert dat op de gemiddelde schade die door fruittelers is geleden door de vraatzucht van mezen. Maar de afbouw van de vergoedingen naar 30% en een volgend jaar naar 0% is volgens de Raad niet redelijk meer. Dit betekent dat de provincies de regeling niet volledig kunnen afbouwen. Als de provincies minder schadevergoeding willen geven dan 60%, dan zal dat per geval goed gemotiveerd moeten worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.