Fruit

Nieuws

Fruitteelt moet schurft met omweg bestrijden

Bij de biologische bestrijding kan de fruitteelt stappen zetten in bijvoorbeeld schurftbestrijding. Een structurele oplossing is nog niet in zicht.

Dat blijkt uit een plan van aanpak dat is gepubliceerd. Het is het resultaat van een aangenomen motie in de Tweede Kamer door oud-kamerlid Dijkgraaf (SGP). Het plan van aanpak schetst de onderdelen waarop verbetering mogelijk is (waaronder droog telen), maar signaleert ook dat een structurele oplossing van schurftbehandeling niet in zicht is.

Al jaren vindt op Europees niveau onderzoek plaats naar andere laagrisico fungiciden voor de bestrijding van schurft. Volgens het ministerie komt hieruit een beperkt aantal aanknopingspunten naar voren die op termijn misschien een aanvullende werking hebben.

Toelating via Duitsland

Op de kortere termijn is wel enige heil te verwachten van versnelde toelatingen van middelen door wederzijdse herkenning. In 2018 zal in het kader van wederzijdse erkenningen een gewasbeschermingsmiddel op basis van kaliumbicarbonaat beschikbaar komen ter bestrijding van schurft. Dan is de toelating in Duitsland namelijk geregeld.

Voor de biologische teelt heeft natriumwaterstof carbonaat goede papieren om op een Europese bijlage van toegelaten stoffen te belanden. De fruitteeltsector zal een verzoek indienen via de gewasbeschermingsmiddelenverordening om natriumwaterstof carbonaat als basisstof ook toe te staan in de perenteelt. In de appelteelt is al een goedkeuring van deze stof die daarmee in alle lidstaten mag worden gebruikt.

Biotelers samen met gangbaar

De biologische en gangbare fruitteelt werken steeds meer samen op dit terrein, zo ook in een eigen kennis- en innovatieprogramma voor 2030, ‘Hollands fruit: met toekomst = duurzaam en gezond’. Er is in de gangbare fruitteelt veel interesse om biologisch te telen. De vraag naar Nederlands biologisch fruit is groter dan het aanbod, met als gevolg prima prijzen. Toch blijft in Nederland de areaaluitbreiding in fruitteelt achter.

Of registreer je om te kunnen reageren.