Fruit

Nieuws

Delphy Aardbeien onderzoekt arbeidsbehoefte doordragers

Het onderzoeksteam van Delphy Aardbeien onderzoekt op Berry Plaza in Egchel (Limburg) wat het effect is van gewasonderhoud op de prestaties in de teelt van doordragers. Gekeken wordt naar zaken als de kwaliteit en sortering van de aardbeien, het oogstpatroon, en de hoeveelheid oogstarbeid.

Reden voor het onderzoek zijn de verschillen die in de praktijk bestaan in de hoeveelheid onderhoud die nodig is bij de teelt van doordragers. Naast telers die het gewasonderhoud tot een minimum beperkten, zijn er telers die kiezen voor een maximale onderhoudsinspanning.

Om de teelttechnische en financiële gevolgen van de ene of de andere benadering duidelijk te krijgen, heeft Delphy Onderzoek een proef opgezet met 3 onderhoudstrategieën in aanloop naar en tijdens de plukperiodes. Dit gebeurt in een planting van 9 april met minitrayplanten van het doordragende ras Favori (Flevo Berry).

De 3 strategieën:

 

  1. Minimale onderhoudsinspanning, zonder bladondersteunende gewasdraden en zonder gewasonderhoud.
  2. Maximale inspanning, oud blad wordt wekelijks verwijderd, trossen worden doorgehaald en bijna afgeoogste trossen worden verwijderd.
  3. Praktijkaanpak door de teler (Peter Lemmen) van Berry Plaza, met eenmaal bladplukken in de teelt en regelmatig doorhalen.

 

Bij de strategieën 2 en 3 wordt dus wel met gewasdraden gewerkt. In alle strategieën wordt de productie, sortering, vruchtgewicht, bewaarbaarheid, plantbelasting en brix gemonitord. Verder wordt op 2 momenten bloemonderzoek uitgevoerd om te bekijken of en wat het effect van gewasonderhoud op de ontwikkeling is. Ook de arbeidsuren worden gemonitord.

Demonstratieproef

Aansluitend op het onderhoudsonderzoek nemen veredelingsbedrijven Fresh Forward en Flevo Berry deel aan een demonstratieproef met enkele bestaande en bijna commerciële rassen. In deze demo wordt per ras gekeken naar de vereiste arbeidsfilm en naar de productie-aspecten. Het gewasonderhoud gaat volgens de strategie van teler Peter Lemmen.

Fresh Forward neemt deel met hun doordrager FD1604, Flevo Berry brengt de rassen Altess, Furore en 08-06-10 in.

Fresh Forward presenteert FD1604 als een smaakras, zich kenmerkend met grote bladeren, stevige/lange bladstelen en een beperkt aantal bloemen. Hierdoor blijft de vruchtgrootte vrij constant, aldus Fresh forward De 08-06-10 is een vergevorderde selectie van Flevo Berry. Het bedrijf wijst op goede resultaten in productie en sortering. Daarnaast is het ras sterk tegen meeldauw en trips. Altess wordt als sterk beschouwd in warmere perioden en bovendien sterk tegen wortelziekten en meeldauw. Furore is bekend om de hoge producties gepaard met een goede smaak.

Participanten gezocht

Delphy Aardbeien wil zijn onderzoekstak verder uitbreiden met de focus op onderwerpen waar de sector belang bij heeft, zoals de teelt van doordragers. “Het gaat dus om vraagstukken waarvoor onderzoek nodig is”, aldus onderzoeker Bart Jongenelen, als de arbeidsnoodzaak in doordragers. “We financieren deze proef zelf, omdat we er het belang van inzien. Om op de langere termijn proeven te blijven initiëren waarbij het sectorbelang is gediend, zoekt Delphy participanten.

Het onderhoudsonderzoek en de demoproef zijn te bekijken en worden toegelicht op de Aardbei Demodag op 7 september bij Peter Lemmen in het Limburgse Egchel.

Of registreer je om te kunnen reageren.