Fruit

Nieuws

Rechtbank: netten boven peren niet rendabel

Provincies zijn bij het afbouwen van vergoeding voor mezenschade in peren uitgegaan van verkeerde aannames over preventie.

Netten zijn geen rendabel alternatief voor perentelers. Dat is de kern van de uitspraak van Rechtbank Gelderland afgelopen week in een zaak van mezenschade bij een perenteler. De provincies in het Faunafonds hebben de vergoeding dit jaar geschrapt na een afbouwperiode, maar moeten dat besluit heroverwegen. De zaak is een succes voor de fruittelersorganisatie NFO dat fel tegen de afbouw van de vergoeding was.

Onjuiste aannames bij kostprijsberekening

De rechter oordeelt nu dat de provincies onjuiste aannames gebruiken bij het kostprijsberekeningen voor hagel- en vogelnetten boven perenpercelen. De provincies hebben ten onrechte gesteld dat de investering in vogel- en hagelnetten bedrijfseconomisch verantwoord is als alternatief. De rechtbank heeft de investering in netten afgezet tegen de kosten die dit uitspaart voor een hagelverzekering en de vogelschade die door netten wordt voorkomen. De kosten voor deze netten zijn relatief hoog: € 2.740 per hectare. Het uitblijven van vraat en de verzekeringspremie wegen daar niet tegenop.

Terugdraaien stopzetten vergoeding niet helder

Of de provincies de afbouw van de vergoeding voor mezenschade gaan terugdraaien voor perentelers, is nog niet duidelijk. De uitvoerder van de regeling zegt de uitspraak nog te bestuderen.

De uitkeringsbedragen voor schade door meesachtigen daalden in 2016: € 132.000 tegen € 656.000 in 2015. De reden daarvoor is dat het Faunafonds in 2016 een tegemoetkoming ter hoogte van maximaal 30% van de getaxeerde schade verstrekte, waar dit in 2015 nog 60% was. Dit jaar is de vergoeding gestopt. Een groot deel van in totaal 169 ingediende bezwaarschriften die de uitvoerder ontving was tegen de afbouw van de regeling, meldt het fonds.

Mezenschade komt vooral voor bij peren. Het gaat gemiddeld om € 2 miljoen per jaar in Nederland. Per teler varieert het schadebedrag van € 1.000 tot wel € 30.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.