Fruit

Nieuws 988 bekeken

Steeds meer Duitse aardbeien in tunnels

Het areaal aardbeien in tunnels neemt in Duitsland jaarlijks toe. Dat gaat ten koste van het areaal in de vollegrond, waarbij het in Duitsland vrijwel altijd over meerjarige teelten gaat.

In 2011 stond er nog ongeveer 360 hectare aardbeien in Duitsland onder tunnels. Dat areaal is jaarlijks gestegen en bedroeg vorig jaar bijna 1.000 hectare. De verwachting van marktbureau AMI is dat er dit jaar opnieuw meer aardbeien in tunnels zullen staan. Het areaal in de vollegrond neemt jaarlijks juist wat af. In 2016 werd in Duitsland 13.340 hectare aardbeien in de vollegrond geteeld. Daarbij gaat het vrijwel altijd over meerjarige teelten van twee tot drie jaar.

Seizoen verlengd

Die teelten profiteren van de koude en nachtvorsten in de afgelopen weken, omdat die hebben geleid tot een vertraging in de groei en het begin van de oogst bij de teelten in de vollegrond. Dat geldt voor de onbedekte gewassen, maar ook voor de gewassen waar folie op ligt ter vervroeging. Het seizoen voor de aardbeien uit de tunnels duurt daarom langer, en door het in verhouding nog altijd lage aanbod blijven de prijzen op een goed niveau.

Schade door vorst

Voor Pasen ging men er nog vanuit dat de oogst van de met folie vervroegde percelen vrij goed zou aansluiten op de aardbeien in tunnels. Met name door de nachtvorsten in de week van 17 april is die situatie sterk veranderd. Regionaal zijn de verschillen groot, maar afhankelijk van het gewasstadium en de mogelijkheden om maatregelen te treffen tegen de vorst, is er sprake van meer of minder schade.

Productie 2016

Vorig jaar was het vooral de regen in de periode van eind mei tot ver in juni die zorgde voor een mindere aardbeienoogst. Ook de producties van wat er aan gekoelde teelten in Duitsland staat vielen lager uit, omdat de vruchten door de weersomstandigheden al snel niet meer goed uitgroeiden. Bij de doordragers werkten de neerslaghoeveelheden negatief uit op de bloei en vruchtzetting, met lagere producties tot gevolg. De productie was met 143.200 ton de laagste uit de afgelopen jaren. Daarvan kwam 129.000 ton voor rekening van vollegrondsaardbeien. Dat is 80% van de productie in 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.