Fruit

Nieuws

NVWA positief over middelengebruik fruittelers

De NVWA is positief over het middelengebruik in de fruitteelt. Overtredingen in zacht- en hardfruit verschillen.

De NVWA heeft in 2016 opgeteld 289 bedrijfsinspecties bij fruittelers uitgevoerd. Bij de bedrijfsinspecties zijn bladmonsters genomen, die zijn onderzocht op werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast keken inspecteurs of de gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften zijn gebruikt en of het bedrijf voldoet aan alle (administratieve) verplichtingen. Hierbij bleek 90% van de telers zich te houden aan de regels.

Bedrijven houden zich beter aan de regels

Eerder lagen de overtredingspercentages hoger dan 10%. Zo werd in 2013 melding gemaakt van overtredingen door een derde van de bedrijven.

Ook zijn 70 toepassingsinspecties uitgevoerd, waarbij inspecteurs controleerden of telers zich bij het werken met de middelen aan de voorschriften houden. Bij de toepassingsinspecties was de naleving 84%.

Verschil zacht- en hardfruit

Uit het onderzoek blijkt dat telers van hardfruit de voorschriften voor het gebruik in de buurt van oppervlaktewater, de maximale dosering of aantal toepassingen vaker overtreden. Telers van zachtfruit gebruiken vaker gewasbeschermingsmiddelen die op een bepaald gewas niet toegelaten zijn. De totale nalevingspercentages zijn bij telers van hardfruit en zachtfruit gelijk.

In totaal hebben 40 fruittelers een bestuurlijke boete gekregen omdat zij zich niet aan de regels houden. Bij het onderzoek geen verboden stoffen aangetroffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.