Fruit

Nieuws

Huisvesting seizoenswerkers op erf fruitteler rechtsgeldig

Een fruitteler in Sevenum, gemeente Horst aan de Maas, mag maximaal zestien seizoenswerkers op zijn bedrijf blijven huisvesten.

Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) woensdag 15 maart. Daarmee volgt de RvS een uitspraak van de rechtbank Limburg van december 2015.

Van de gemeente had de fruitteler in 2014 een omgevingsvergunning gekregen om seizoenswerkers in een bedrijfsgebouw onder te brengen, op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Huisvesting arbeidsmigranten’.

Een omwonende had bezwaar gemaakt tegen de huisvesting van de seizoenswerkers op het bedrijf van de naast hem wonende fruitteler. Volgens hem is er geen sprake van een goed woon- en leefklimaat van de mensen in kwestie. Ze zouden wonen in de spuitzone van het fruitteeltbedrijf.

Geen sprake van rechtsongelijkheid

Volgens de RvS is het wonen in een bedrijfswoning wat anders dan wonen in een burgerwoning, omdat er veelal sprake zal zijn van hinder van het eigen agrarische bedrijf. Ook staat in het bestemmingsplan niet dat goed woon- en leefklimaat voor arbeidsmigranten moet zijn verzekerd. Daarom kan de vraag van de bezwaarmaker of de huisvesting – een goed woon- en leefklimaat – wel voldoet aan het bestemmingsplan niet worden beantwoord.

Dat er sprake is van rechtsongelijkheid omdat bezwaarmaker op zijn erf geen nieuwe woonfunctie mag creëren, is volgens de RvS niet het geval. Volgens de bezwaarmaker mag hij dat niet, omdat hij onder de spuitzone van zijn buurman-fruitteler valt. Op het perceel van de bezwaarmakende buurman is geen woonfunctie toegestaan, constateert de RvS. Daarmee is het een niet-vergelijkbare situatie met de onder het bestemmingsplan (‘Huisvesting arbeidsmigranten’) huisvesten van seizoenswerkers bij de fruitteler.

Brandveiligheid ‘niet relevant’

Ook het argument dat het gebouw waar de seizoenswerkers wonen niet brandveilig zou zijn, veegt de RvS als niet relevant van tafel. Aan het beantwoorden van de vraag of het gebouw brandveilig is komt de RvS niet toe. Het is namelijk niet het belang van de bezwaarmaker; zijn gebouwen staan op ruime afstand van het betreffende bedrijfsgebouw, zodat de brandveiligheidseisen er niet zijn om zijn belangen te beschermen.

De vergunning van de gemeente Horst en Maas mocht verleend worden. De fruitteler mag zijn mensen ter plekke blijven huisvesten.

Of registreer je om te kunnen reageren.