Fruit

Nieuws

Erfemissiescan uitgebreid met module fruit

De Erfemissiescan Gewasbescherming is uitgebreid met een module die is toegespitst op de fruitteelt.

De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De NFO heeft de verdere ontwikkeling naar de fruitteelt ondersteund.

Vragen beantwoorden

Op www.erfemissiescan.nl moeten telers vragen beantwoorden over (de manier van) het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. In de module voor de fruitteelt zijn ook gerichte vragen opgenomen over emissies bij het reinigen en opslaan van voorraadbakken, naoogstbehandelingen en het sorteren van fruit met een waterdumper.

Vermindering erfemissie belangrijk

Met de scan krijgen telers een beter inzicht in de activiteiten die emissie naar het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van erfemissie en ideeën over maatregelen die telers kunnen nemen om emissies vanaf het erf te verminderen. Vermindering ervan is van groot belang voor een goede waterkwaliteit en voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Of registreer je om te kunnen reageren.