Fruit

Nieuws

'Willen wij meer of minder appels en peren?'

De gemeente Buren wil een dialoog met politiek, bedrijfsleven en burgers over de toekomst van de fruitteelt en de multifunctionele landbouw in de gemeente.

Dat stelde burgemeester Jan de Boer (D66) bij zijn nieuwjaarstoespraak. Daarbij wil de gemeente ook tegen het licht houden of haar eigen beleid telers en bedrijven wel voldoende ondersteunt, zoals innovatie en infrastructuur. Buren is onderdeel van Fruitpact, waarin een fruitteeltvisie juist is opgesteld onder de vlag van Greenport Gelderland. Dat kwam niet in de toespraak aan bod.

Gemeente Buren is met 650 hectare appels en 500 hectare peren de tweede fruitgemeente in Nederland. De schaalvergroting begint echter in delen van de gemeente voelbaar te worden.

Dialoog nu nodig

De lage fruitprijzen en het aantal bedrijven zonder opvolgers maakt een dialoog op dit moment nodig, stelt De Boer. Gemeentes bereiden invoering van een nieuwe omgevingswet voor, waardoor ruimte is voor bijstelling van een gebiedsvisie. In de gemeente is een aantal grote fruitbedrijven gevestigd met handels- en sorteeractiviteiten. Groei van deze bedrijven ligt gevoelig in de kernen van de gemeente Buren.

Multifunctionele landbouw

De Boer wil een aantal vragen voorleggen aan de politiek, bedrijven en burgers. Zo wil hij weten wat schaalvergroting betekent voor de leefbaarheid, verkeersafwikkeling, huisvesting en landschappelijke inpasbaarheid Ook wil hij een discussie over de toegevoegde waarde die mogelijk met multifunctionele landbouw bereikt kan worden, zoals neventakken als zorg of het appelcafé Gruun in Ommeren. De Boer had het in zijn toespraak ook over 'landschapspijn', door eenzijdigheid van het landschap. De Boer: “Kortom, heeft de agri-ondernemer met ons samen een toekomst en geeft ons lokale beleid voldoende ruimte om innovatie te faciliteren?”

Warm hart

Fruitteler Bert de Haan uit Kerk-Avezaath deelde op de nieuwjaarsbijeenkomst appels uit. Hij heeft vertrouwen in de dialoog, omdat de burgemeester de fruitteelt een warm hart toedraagt, aldus De Haan.

Of registreer je om te kunnen reageren.