Fruit

Nieuws

CLM-Milieumeetlat is geactualiseerd

De laatste toelatingen zijn verwerkt in de geactualiseerde Milieumeetlat van CLM. Daarmee is de Milieumeetlat up-to-date voor het nieuwe seizoen. Ook informatie over het risico van middelen voor bijen is aangevuld.

Alle middelen die het Ctgb de afgelopen maanden heeft toegelaten zijn opgenomen in de nieuwe Milieumeetlat van CLM. De meeste middelen die voor het eerst in de Milieumeetlat zijn opgenomen, hebben een beperkte milieubelasting en passen goed in de aanpak van geïntegreerde gewasbescherming. Een voorbeeld daarvan is het middel Fontelis dat in appel, peer en vruchtbomen een toelating heeft gekregen tegen echte meeldauw en schurft. Dat middel bevat de nieuwe werkzame stof penthiopyrad dat wel een licht verhoogde milieubelasting voor grondwater heeft. Voor waterleven is de milieubelasting laag bij toepassing van drift-reducerende maatregelen. Voor bijen vormt het middel geen probleem.

Vergroening zet door

Ook nieuwe microbiologische middelen met een brede toelating tegen schimmels, zoals Serenade, hebben een lage milieubelasting. Het microbiologische rupsenmiddel Turex heeft recent een nieuwe toelating gekregen en scoort ook laag op de Milieumeetlat. Op deze manier gaat de vergroening van het middelenpakket langzaam maar zeker verder, concludeert CLM.

Kiezen voor lage milieubelasting

Met de Milieumeetlat kunnen telers en adviseurs middelen vergelijken op milieubelasting voor waterleven, bodemleven, uitspoeling naar grondwater en schadelijkheid voor nuttige organismen zoals bijen. Op deze manier kan de gebruiker kiezen voor een middel met lage milieubelasting.

Of registreer je om te kunnen reageren.