Fruit

Nieuws

Faunafonds bouwt uitkering aan fruit af

De schadevergoeding die het Faunafonds uitkeerde voor zangvogels in vooral fruit is in 2014 gedaald met ruim € 200.000 ten opzichte van 2013.

De tegemoetkoming voor de schade die beschermde inheemse diersoorten aan fruitgewassen toebrengen wordt over een periode van drie jaren afgebouwd naar nihil, hebben de provincies in 2014 besloten. De gewijzigde verhouding met de provincies was voor het merendeel van de bestuursleden van het fonds aanleiding hun bestuurszetel in het bestuur per 31 december 2014 ter beschikking te stellen.

In 2014 keerde de organisatie voor €13,3 miljoen aan schadevergoedingen uit tegen €9,9 miljoen een jaar eerder. De meeste schade komt op het conto van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen.

Het vanwege ganzenschade uitgekeerde bedrag is nog exclusief de vergoeding van bijna €1,5 miljoen die is betaald aan de vereniging De Waddenvogels in verband met de ganzenopvangovereenkomsten op de Waddeneilanden. De vergoeding ligt 1,5 ton lager dan een jaar eerder. Door de extra schade door ganzen nam ook het totale uitgekeerde bedrag met ruim €3 miljoen toe tot €14,9 miljoen.

Het Faunafonds heeft in 2014 4.747 verzoekschriften faunaschade ontvangen, ruim 7 procent minder dan een jaar eerder en het laagste niveau sinds 2007. De instroom daalde per 1 oktober drastisch. Boeren moeten sinds die datum een behandelbedrag van €300 betalen voordat hun verzoekschrift in behandeling wordt genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.