Fruit

Nieuws

Zomerkoninkjes overleven wintervorst

De aardbeien op stellingen van Hardrik Hindriksen in Manderveen kregen eind maart nog flinke nachtvorst voor de kiezen. Hindriksen hield rekening met 20 procent uitval, maar de schade blijkt achteraf toch mee te vallen.

Hindriksen beregende het gewas eind maart tijdens een stevige nachtvorst om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het nadeel daarvan was dat een deel van zijn stellingen instortte door het gewicht van het aanhangende ijs. Hij schatte in dat zo’n 20 procent van zijn doorteelt Elsanta de vorst niet zou overleven, maar de schade bleef beperkt tot minder dan 15 procent. Hindriksen: “Het slechte voorjaar is onze redding geweest. Daardoor konden de planten rustig weer op gang komen. Door de vorst waren de bladeren helemaal zwart geworden. Maar elke dag zag ik weer een groter stuk groen worden."

Hij voerde geen speciale teeltmaatregelen uit. “We hebben ons gewone bemestingsschema aangehouden met een geleidelijk oplopende ec van 0 naar 1,8 en op het laatst 2,0. Ook op gebied van gewasbescherming hebben we niets anders gedaan dan gebruikelijk. We hebben gewoon geluk gehad dat het in april geen 25 graden is geworden, want dat hadden de planten niet kunnen bijbenen. Ik had al plantenkwekers gebeld voor eventueel nieuwe planten.”
Hindriksen toont zich tevreden over de behaalde productie.

Of registreer je om te kunnen reageren.