Fruit

Nieuws

Sector loopt warm voor onderhandelingen nieuwe cao

"Een cao met de mogelijkheid om flexibeler in te spelen op de soms wisselende arbeidsbehoeften in de sector." Dat wordt, als het aan onderhandelaar Jan Pertijs ligt, een speerpunt bij de komende onderhandelingen voor de nieuwe cao Open Teelten. De huidige cao loopt tot juli 2014.

De handtekeningen onder het huidige cao-akkoord, met een looptijd vanaf 1 juli 2012, werden pas in het afgelopen voorjaar gezet. De vertraging was vooral een gevolg van een stroef verloop van de onderhandelingen, waarbij de vakbonden een aantal 'dure' eisen op tafel legden. Naast een loonsverhoging van 2,75 procent voor vast personeel, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van buurlanden verder verslechterde, is in de huidige cao een overurenregeling voor seizoensarbeid opgenomen. Deze kan leiden tot snel oplopende arbeidskosten. De huidige regeling stelt dat een overurentoeslag betaald moet worden voor de extra arbeidsuren boven een wekelijkse werktijd van 48 uur. De onderhandelingsinzet voor bedrijven met een hoog aandeel seizoensarbeid was de compensatie van deze extra uren met een reductie van het aantal werkuren in andere weken met minder arbeidsbehoefte, om aldus de arbeidskosten te beperken. Pertijs: "er zou een cao moeten komen die daar rekening mee houdt. Binnen onze sector weet je vooraf nooit of je een eens een enkele week met 55 uur moet draaien, of dat dat vier weken achtereen het geval is."

De komende maanden gaan werkgevers uit de betrokken sectoren met elkaar in gesprek, vooruitlopend op de onderhandelingen voor de nieuwe cao. Die geldt voor zo'n 30.0000 werknemers in de akkerbouw, opengrondsbloemen, boomkwekerij, kleinfruit, bloembollen en vollegrondsgroente.

Of registreer je om te kunnen reageren.