Fruit

Nieuws

Fruittelers blij met aangekondigde vorst

De omslag naar open weer met vorst is meer dan welkom in de fruitteelt. Na de extreem natte decembermaand biedt de bevroren ondergrond de mogelijkheid achterstallige of noodzakelijke werkzaamheden met de trekker uit te voeren. Dat vergt de komende dagen een goede planning en voorbereiding.

Veelal heeft het versnipperen van het snoeihout de hoogste prioriteit. Vooral in peren is al vanaf de bladval in november gesnoeid zonder de mogelijkheid het snoeihout te versnipperen. Na een zware schimmelaantasting op het blad kan dat in combinatie met strokenpoetsen om de infectiedruk te verminderen. Maar dat kost meer tijd dan het grof snipperen van het snoeihout om de paden toegankelijk te maken.

Als de paden weer vrij zijn is het mogelijk over de grond een geplande bemesting met Kali 60 uit te voeren. Het hoge gehalte aan chloor in deze meststof moet uitspoelen, wat in februari en maart doorgaans nog in voldoende mate gebeurt. Op tijd bestellen van de gewenste meststof  is belangrijk. Lage doseringen kali zijn ook te geven met mengmeststoffen, die doorgaans later worden toegediend.

Als er voldoende capaciteit is om door te gaan met snoeien of de vorstperiode lang genoeg aanhoudt, kunnen ook snoeiwerkzaamheden profiteren van de vorst. Kankergevoelige rassen als Rubens en Kanzi kunnen dan worden aangepakt. Een andere optie is de inzet van een zelfrijdende stelling om de koppen in percelen met slechte rijbanen te snoeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.