Fruit

Nieuws 934 bekeken laatste update:27 sep 2012

Poolse recordoogst appel in verschiet

De Poolse appeloogst valt dit jaar met een geraamde productie van 2,8 miljoen ton, en een lagere Europese oogst, extra in het oog. Maar de potentie voor 2013 is mogelijk nog groter.

De Poolse fruitteelt valt dit jaar extra op. Vrijwel alle andere Europese landen hebben een kleinere appeloogst, zowel ten opzichte van vorig jaar als het gemiddelde van de laatste drie jaar. Maar net als vorig jaar is de oogst in Polen weer groter dan het jaar ervoor.

Dit jaar wordt de appeloogst geraamd op 2,8 miljoen ton, waarmee het de grootste producent in Europa is. Deze hoge productie roept herinneringen op aan het jaar 2008. Toen werd de Poolse appeloogst tijdens het jaarlijkse Prognosfruit in augustus geraamd op amper 2,4 miljoen toen. Dat werd al snel bijgesteld naar 2,8 miljoen ton en na afloop van het seizoen uiteindelijk op 3,2 miljoen ton bepaald. Waarmee de Europese appeloogst van dat jaar achteraf gezien een van de grootste was in dit decennium.

2013 geen beurtjaar
De omvang van 2008 zou de komende jaren weer realiteit kunnen zijn. Volgens kenners van de Poolse fruitteelt is de huidige productie goed, maar geen topoogst. Daarvoor hebben hoge temperaturen tijdens de bloei en onvoldoende bestuiving de productie te zeer parten gespeeld. Volgend jaar zal dan ook geen sprake zijn van een beurtjaar, zodat een oogst van meer dan 3 miljoen ton mogelijk is. Ook het AMI heeft dat tijdens Prognosfruit bevestigd.

In tegenstelling tot dit jaar zal een grote Poolse appeloogst in 2013 de Europese productie een enorme impuls geven. Als de Poolse oogst buiten beschouwing blijft, zakt de productie in de overige EU-landen nu terug tot 7 miljoen ton, terwijl dat de afgelopen jaren rond 8 miljoen ton schommelde. Het ligt voor de hand dat na de matige oogst van dit jaar deze 8 miljoen ton weer wordt gerealiseerd.

 

Lees de volledige marktanalyse in Groenten & Fruit, nr. 3 (21 september).

Of registreer je om te kunnen reageren.