Fruit

Nieuws 874 bekeken

‘Kansen voor toepassing varkensmest in fruitteelt’

Varkensmest wordt door onderzoekers als een kansrijke toepassing gezien om als bodembemester in de fruitteelt te fungeren.

Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. De onderzoekers hebben literatuursstudie gedaan en varkenshouders en fruittelers gevraagd om de inbreng van praktische kennis en ervaring.

Daaruit blijkt volgens de WUR dat varkensmest in de fruitteelt sector vooral gewaardeerd vanwege het gehalte aan kalium, organische stof en de snel beschikbare stikstof. Ook worden positieve effecten verwacht van de secundaire nutriënten, zoals magnesium, calcium, zwavel, natrium en sporenelementen op het bodemleven, de fruitproductie en de ziektewerendheid. Hiervoor is echter nog onderzoek nodig.

Omgekeerde osmose
De WUR denkt dat dunne fracties van de varkensmest, na mechanische scheiding, zowel in de grasstrook als in de bodemstrook gebruikt kunnen worden. “Het uit omgekeerde osmose verkregen vrijwel anorganische, fosfaatarme en kalirijke mineralenconcentraat lijkt een kansrijk mestproduct voor toepassing via fertigatie (druppelbemesting via leidingen).”

Er zijn ook kanttekeningen. Het hoge aandeel ammoniakale ‘snelle’ stikstof kan mogelijk de toepasbaarheid na de bloeiperiode beperken.

De dikke fractie van de varkensmest zou een goede bodemverbeteraar kunnen zijn, maar het hoge fosfaatgehalte maakt dat deze fractie slechts beperkt toepasbaar is. “Het stimuleren van het bodemleven met organische meststoffen is zeer actueel in de fruitteelt, omdat hierdoor de populatie regenwormen (nodig voor bladafbraak in de herfst, waardoor overdracht van schimmels wordt tegengegaan) en oorwormen (gewenste natuurlijke vijand) toenemen”, meldt de WUR.

Wel is er maatwerk vereist om de varkensmest als vervanger van kunstmest in te zetten in de teelt, denkt de WUR. “Een constante en voorspelbare samenstelling van de mest(producten) is een eerste vereiste. Hiervoor kunnen goede afspraken met mestleveranciers en -transporteurs worden gemaakt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.