Fruit

Foto & video laatste update:16 jan 2014

Volle bak op Aardbeiendag 2014

Met meer dan duizend bezoekers was het vorige week op de Aardbeiendag en op de International Soft Fruit Conference (ISFC) een 'volle bak'. Naast de informatie in de aan alle aanwezigen uitgereikte reader (in onderstaande bijlage), was er nog meer kennis te halen in de lezingen en op de beursvloer. In de aanstaande uitgave van Groenten & Fruit staat een artikel met de nadruk op het voorwoord van de voorzitter van de Landelijke Aardbeiencommissie Mark van Aert, het slotwoord van dagvoorzitter René Bastiaanse waarin hij vaststelt dat de sector wel erg de speelbal is van vraag en aanbod en de paneldiscussie over de toekomst van de aardbeienteelt. Hieronder vindt u meer informatie en foto's.

Bekijk hier ook het Youtube-filmpje van de frees van Heuling Maschinenbau, behorende bij foto's 3 en 4.

Klik hier voor de Reader.

Foto

 • Niet nieuw en technisch gezien bepaald geen rocket science, maar wel interessant: de mobiele zuigwandkoeling van BG-Door in Houten. Het bedrijf was naar Den Bosch gekomen met wat ze aanduidt als een basic uitvoering voor twee rijen met maximaal twaalf pallets product. De installatie wordt in een koelcel gezet en met een traploos regelbare EC-ventilator wordt de cellucht door het product gezogen. De koeling is te verplaatsen met een heftruck. De getoonde uitvoering, met twee temperatuurvoelers waarmee de ventilator wordt aangestuurd, kost 8.000 euro ex btw. Andere uitvoeringen zijn eveneens leverbaar, optioneel met een systeem voor luchtbevochtiging en met druksensoren als verschillende productverpakkingen gebruikt worden.

  Niet nieuw en technisch gezien bepaald geen rocket science, maar wel interessant: de mobiele zuigwandkoeling van BG-Door in Houten. Het bedrijf was naar Den Bosch gekomen met wat ze aanduidt als een basic uitvoering voor twee rijen met maximaal twaalf pallets product. De installatie wordt in een koelcel gezet en met een traploos regelbare EC-ventilator wordt de cellucht door het product gezogen. De koeling is te verplaatsen met een heftruck. De getoonde uitvoering, met twee temperatuurvoelers waarmee de ventilator wordt aangestuurd, kost 8.000 euro ex btw. Andere uitvoeringen zijn eveneens leverbaar, optioneel met een systeem voor luchtbevochtiging en met druksensoren als verschillende productverpakkingen gebruikt worden.

 • De Duitse constructeur Heuling Maschinenbau toonde op de Aardbeiendag onder andere een frees voor het weer losmaken van door eerdere teelten doorworteld substraat in teeltgoten. Het apparaat moet met de hand of met een trekkertje door de goten getrokken worden (daardoor oogt het wat primitief) maar het lijkt wel in staat om het substraat goed los te maken. De verkleining van het substraat gaat met een schijf met klepels, die hydraulisch wordt aangedreven. Een hydraulische aandrijving kan compacter en is praktischer dan een elektromotor, aldus Heuling. De werkbreedte en –diepte zijn traploos instelbaar.

  De Duitse constructeur Heuling Maschinenbau toonde op de Aardbeiendag onder andere een frees voor het weer losmaken van door eerdere teelten doorworteld substraat in teeltgoten. Het apparaat moet met de hand of met een trekkertje door de goten getrokken worden (daardoor oogt het wat primitief) maar het lijkt wel in staat om het substraat goed los te maken. De verkleining van het substraat gaat met een schijf met klepels, die hydraulisch wordt aangedreven. Een hydraulische aandrijving kan compacter en is praktischer dan een elektromotor, aldus Heuling. De werkbreedte en –diepte zijn traploos instelbaar.

 • De Duitse constructeur Heuling Maschinenbau toonde op de Aardbeiendag onder andere een frees voor het weer losmaken van door eerdere teelten doorworteld substraat in teeltgoten. Het apparaat moet met de hand of met een trekkertje door de goten getrokken worden (daardoor oogt het wat primitief) maar het lijkt wel in staat om het substraat goed los te maken. De verkleining van het substraat gaat met een schijf met klepels, die hydraulisch wordt aangedreven. Een hydraulische aandrijving kan compacter en is praktischer dan een elektromotor, aldus Heuling. De werkbreedte en –diepte zijn traploos instelbaar.

  De Duitse constructeur Heuling Maschinenbau toonde op de Aardbeiendag onder andere een frees voor het weer losmaken van door eerdere teelten doorworteld substraat in teeltgoten. Het apparaat moet met de hand of met een trekkertje door de goten getrokken worden (daardoor oogt het wat primitief) maar het lijkt wel in staat om het substraat goed los te maken. De verkleining van het substraat gaat met een schijf met klepels, die hydraulisch wordt aangedreven. Een hydraulische aandrijving kan compacter en is praktischer dan een elektromotor, aldus Heuling. De werkbreedte en –diepte zijn traploos instelbaar.

 • In tegenstelling tot wat je zou verwachten, geeft het sorteren van stekmateriaal geen verbetering van de uniformiteit van de productie, maakte onderzoekster Anja Dieleman van Wageningen UR Tuinbouw duidelijk. Ze baseerde zich op intensief onderzoek, waarbij bij het oogsten van de stekken het materiaal werd uitgeselecteerd op leeftijd (met verschillende data waarop de stekken werden geoogst) en op de positie van de stekken aan de moederplant. Het is dus nog steeds niet duidelijk hoe het kan dat planten die bijvoorbeeld zeventig vruchten produceren, naast planten staan die bijvoorbeeld maar twintig vruchten geven. Dit betekent dat er een andere reden moet zijn waardoor die enorme productieverschillen kunnen ontstaan. Dat vraagt om vervolgonderzoek. Vervolgens is het de vraag waar zich dat op moet concentreren. Dieleman voorzichtig filosoferend: "Mogelijk dat we moeten kijken naar het voedingspatroon op het trayveld en dan met name rond en tijdens de omslag van de vegetatieve naar de generatieve fase."

  In tegenstelling tot wat je zou verwachten, geeft het sorteren van stekmateriaal geen verbetering van de uniformiteit van de productie, maakte onderzoekster Anja Dieleman van Wageningen UR Tuinbouw duidelijk. Ze baseerde zich op intensief onderzoek, waarbij bij het oogsten van de stekken het materiaal werd uitgeselecteerd op leeftijd (met verschillende data waarop de stekken werden geoogst) en op de positie van de stekken aan de moederplant. Het is dus nog steeds niet duidelijk hoe het kan dat planten die bijvoorbeeld zeventig vruchten produceren, naast planten staan die bijvoorbeeld maar twintig vruchten geven. Dit betekent dat er een andere reden moet zijn waardoor die enorme productieverschillen kunnen ontstaan. Dat vraagt om vervolgonderzoek. Vervolgens is het de vraag waar zich dat op moet concentreren. Dieleman voorzichtig filosoferend: "Mogelijk dat we moeten kijken naar het voedingspatroon op het trayveld en dan met name rond en tijdens de omslag van de vegetatieve naar de generatieve fase."

 • Op meer dan zestig locaties is in 2013 gemonitord op de aanwezigheid van fruitvliegen. Vanaf half augustus werden de eerste vliegen gevonden, met de piek in oktober. De problemen deden zich aanvankelijk in de Betuwe voor in kersen. Volgens adviseur Heino van Doornspeek van toeleverancier Vlamings in De Mortel zijn de vliegen tot nu toe onverminderd actief. Ze worden ook nog steeds gevangen in kleinfruitpercelen, waarschijnlijk in de hand gewerkt door de zachte weersomstandigheden. "Blijft de winter kwakkelen, dan bestaat de kans dat de vliegen al opduiken in de vroegste (aardbei)teelten." Vlamings gaat deze winter door met het monitoren op bedrijven in Brabant en in Limburg. In 2013 was er een vrijstelling voor Tracer voor toepassing in de buitenteelten. Nog niet bekend is of dat voor 2014 weer van kracht is.

  Op meer dan zestig locaties is in 2013 gemonitord op de aanwezigheid van fruitvliegen. Vanaf half augustus werden de eerste vliegen gevonden, met de piek in oktober. De problemen deden zich aanvankelijk in de Betuwe voor in kersen. Volgens adviseur Heino van Doornspeek van toeleverancier Vlamings in De Mortel zijn de vliegen tot nu toe onverminderd actief. Ze worden ook nog steeds gevangen in kleinfruitpercelen, waarschijnlijk in de hand gewerkt door de zachte weersomstandigheden. "Blijft de winter kwakkelen, dan bestaat de kans dat de vliegen al opduiken in de vroegste (aardbei)teelten." Vlamings gaat deze winter door met het monitoren op bedrijven in Brabant en in Limburg. In 2013 was er een vrijstelling voor Tracer voor toepassing in de buitenteelten. Nog niet bekend is of dat voor 2014 weer van kracht is.

 • De bestrijding van trips wordt echt een heikel punt, maakte DLV-deskundige Harrie Pijnenburg duidelijk. Delthametrin mag nog maximaal drie keer worden ingezet, maar uitsluitend vóór de bloei. Reparatie door vrijstellingen en dergelijke is niet aan de orde, want de gebruiksbeperking dient om bijen te sparen. Een oplossing is zuinig zijn op van nature aanwezige vijanden als Orius. Die komen vaak in de loop van het voorjaar in het gewas, maar zijn ook zeer gevoelig voor insecticiden. Van delthametrin is bekend dat het tot twaalf weken na toepassing nog in staat is om Orius uit te schakelen. "Je moet erover nadenken of je Decis en Calypso wel moet inzetten." Over nieuwe toelatingen: Movento, vermeerdering en wachtbed, zeer systemisch, traag werkend. Karma (kaliumwaterstofcarbonaat) tegen meeldauw, niet aanzuren, niet combineren met uitvloeiers. Vivando: nieuwe actieve stof tegen meeldauw in bedekte teelten, preventief.

  De bestrijding van trips wordt echt een heikel punt, maakte DLV-deskundige Harrie Pijnenburg duidelijk. Delthametrin mag nog maximaal drie keer worden ingezet, maar uitsluitend vóór de bloei. Reparatie door vrijstellingen en dergelijke is niet aan de orde, want de gebruiksbeperking dient om bijen te sparen. Een oplossing is zuinig zijn op van nature aanwezige vijanden als Orius. Die komen vaak in de loop van het voorjaar in het gewas, maar zijn ook zeer gevoelig voor insecticiden. Van delthametrin is bekend dat het tot twaalf weken na toepassing nog in staat is om Orius uit te schakelen. "Je moet erover nadenken of je Decis en Calypso wel moet inzetten." Over nieuwe toelatingen: Movento, vermeerdering en wachtbed, zeer systemisch, traag werkend. Karma (kaliumwaterstofcarbonaat) tegen meeldauw, niet aanzuren, niet combineren met uitvloeiers. Vivando: nieuwe actieve stof tegen meeldauw in bedekte teelten, preventief.

 • Naast Everiss (Osmocote en Agoblen) en Mivena (Fieldcote), is er sinds afgelopen najaar een derde aanbieder van zogenaamde ‘controlled release meststoffen’ op de markt. Fabrikant Ekompany Agro in Born heeft voor aardbeien een programma onder de Ekote Fruit Strawberry. Volgens het bedrijf zijn de praktijk- en proefresultaten in productieteelten en in de opkweek van wachtbedplanten (proefbedrijf Botany) vergelijkbaar of beter ten opzichte van vergelijkbare andere meststoffen. De kwaliteit van de Ekompany meststoffen zou vergelijkbaar zijn met die van Agroblen, met een lagere prijsstelling. Details daarover bleven achterwege. Voor aardbeien bestaat de range uit: Eko Fruit Strawberry (2-3 maanden) 14-0-20+ 3CaO+3 MgO + B; 
Eko Fruit Strawberry (2-3 maanden) 21-05-10 + 7CaO+ 3MgO
(voor beide geldt 3-4 maanden werkingsduur bij 15 graden Celsius en 2-3 maanden bij 21 graden Celsius); Eko Fruit Strawberry Total (8-9 maanden) 14-05-17 + 6CaO+ 2MgO. Ekompany heeft daarnaast een vergelijkbaar meststoffenprogramma voor prei en brassica’s. Everiss (Agroblen, Osmocote, Agrolution, Solinure, Agroleaf Power) heeft een volledige magnesium bevattende Agroblen-range voor de vermeerdering van aardbeiplanten, met een werkingsduur van 2 tot 6 maanden. Het programma (met een 100 procent coating voor alle voedingselementen) is specifiek bestemd voor magnesiumgevoelige rassen als Sonata. De range bestaat uit: 2-3 maanden: Agroblen 21-5-8 + 8 MgO; 3-4 maanden: Agroblen 18-8-9 + 8MgO; 5-6 maanden: Agroblen 16-7-9 + 8 MgO.

  Naast Everiss (Osmocote en Agoblen) en Mivena (Fieldcote), is er sinds afgelopen najaar een derde aanbieder van zogenaamde ‘controlled release meststoffen’ op de markt. Fabrikant Ekompany Agro in Born heeft voor aardbeien een programma onder de Ekote Fruit Strawberry. Volgens het bedrijf zijn de praktijk- en proefresultaten in productieteelten en in de opkweek van wachtbedplanten (proefbedrijf Botany) vergelijkbaar of beter ten opzichte van vergelijkbare andere meststoffen. De kwaliteit van de Ekompany meststoffen zou vergelijkbaar zijn met die van Agroblen, met een lagere prijsstelling. Details daarover bleven achterwege. Voor aardbeien bestaat de range uit: Eko Fruit Strawberry (2-3 maanden) 14-0-20+ 3CaO+3 MgO + B; Eko Fruit Strawberry (2-3 maanden) 21-05-10 + 7CaO+ 3MgO (voor beide geldt 3-4 maanden werkingsduur bij 15 graden Celsius en 2-3 maanden bij 21 graden Celsius); Eko Fruit Strawberry Total (8-9 maanden) 14-05-17 + 6CaO+ 2MgO. Ekompany heeft daarnaast een vergelijkbaar meststoffenprogramma voor prei en brassica’s. Everiss (Agroblen, Osmocote, Agrolution, Solinure, Agroleaf Power) heeft een volledige magnesium bevattende Agroblen-range voor de vermeerdering van aardbeiplanten, met een werkingsduur van 2 tot 6 maanden. Het programma (met een 100 procent coating voor alle voedingselementen) is specifiek bestemd voor magnesiumgevoelige rassen als Sonata. De range bestaat uit: 2-3 maanden: Agroblen 21-5-8 + 8 MgO; 3-4 maanden: Agroblen 18-8-9 + 8MgO; 5-6 maanden: Agroblen 16-7-9 + 8 MgO.

 • Volle bak op Aardbeiendag 2014

Of registreer je om te kunnen reageren.