Fruit

Achtergrond

Grote diversiteit in schimmels die rot veroorzaken

Dompelen met Pentobec is bij peren succesvol tegen visogen maar onvoldoende effectief tegen ander vruchtrot. Ook bij Elstar zorgt schimmelinfectie voor veel uitval.

Op de Kennisdag Fruitteelt presenteerde Marcel Wenneker, onderzoeker van Wageningen UR, vorige week de laatste stand van zaken in het onderzoek rond vruchtrot. Eerdere projecten als Kwalifruit hebben volgens Wenneker goed bijgedragen om de vruchtrotschimmels en hun aantasting te leren kennen en herkennen.

Vroeger was rot toch vaak gewoon rot, zonder aan te geven welke schimmel dit nu veroorzaakt had. Echter, op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de vruchtrotschimmels zijn er nog veel onderzoeksvragen. Wenneker stelde dat de proeven in het afgelopen jaar al wel nieuwe inzichten hebben opgeleverd.

Cadophora lastigste vruchtrotschimmel

Er is een grote diversiteit aan vruchtrotschimmels bij appels en peren. Visogen-vruchtrot wordt veroorzaakt door de vruchtrotschimmel Cadophora is één van de lastigste rotschimmels in de lange bewaring van Conference-peren. Deze vroeger bijna onbekende rotschimmel veroorzaakt tegenwoordig bij partijen Conference van percelen die als gevoelig bekendstaan tot wel 30 tot 75% uitval in de lange bewaring.

Botrytis komt ook regelmatig voor maar veroorzaakt niet zo snel zulke hoge percentages uitval en treffen vaker al de wat zwakkere partijen. Neus- en ook steelrot door fusarium en lenticelrot door neofabraea zijn ook bekende aantasters.

Dompelproef na lange bewaring

Wenneker presenteerde de resultaten van een interessante dompelproef die na lange bewaring in afgelopen juli beoordeeld was. Van 5 percelen die bekend stonden vanwege de gevoeligheid voor rot, waren peren geplukt. De eerste 2 percelen hebben een historie met veel botrytis-rot en de andere 3 een historie met veel rot door visogen. De partijen die alleen met een gangbaar afspuitschema met diverse fungiciden in de periode tot de pluk waren bespoten, kenden hoge uitvalspercentages door vruchtrot.

Bij de botrytis-gevoelige herkomsten tot 10-20% uitval door rot. Maar bij de visooggevoelige percelen was, ondanks het afspuiten met fungiciden, tot meer dan 90% uitval door vruchtrot door visogen. Positief was dat het dompelen met Pentobec leidde tot een goed bestrijdingseffect op visogen. Helaas bleek Pentobec op verschillende andere vruchtrotschimmels heel veel minder goed te helpen. Omdat alleen Pentobec als dompelmiddel toegelaten of bruikbaar is, vindt Wenneker meer beschikbare fungiciden met een andere werkingsspectrum op rotschimmels zeer welkom. Het onderzoeksresultaat van dompelen met een niet-chemisch middel in de vruchtrotproef waarvan de peren nu enkele maanden in de koeling staan, kan interessant zijn.

Infectie al ruim voor de pluk

Op termijn is het gewenst dat het vruchtrot niet door dompelen voorkomen wordt, maar veel meer wordt bestreden in de boomgaard. Een deel van schimmels infecteert de vruchten al (ruim) voor de pluk. De kunst is om het juiste bestrijdingsmoment te vinden of maatregelen te ontdekken die infectie voorkomen. Bij de lastige visogenrot vindt infectieplaats in de boomgaard. Er zijn echter nog veel vragen rond de overwintering, ontwikkeling en sporulatie, waardoor een optimaal bestrijdingsmethode of -tijdstip nu lastig te bepalen is.

In een nieuw onderzoeksproject 2018-‘21 wordt bij zowel het lastige zwartvruchtrot als visogen dat het onderzoeksthema. Ook wordt in het nieuwe project gekeken naar de problemen met lenticelspot door fibulorhizoctonia. De aantasting van fruit door deze schimmel valt meestal mee, maar zorgt bij Elstar in sommige jaren juist voor zeer veel uitval.

Of registreer je om te kunnen reageren.