Fruit

Achtergrond

Hardfruit in 2016: weer jaar om te vergeten

Met een gemiddeld inkomen in 2016 van ongeveer €30.000 per ondernemer lijkt er enig herstel in de fruitteelt, maar een ondernemer in de glasgroente ontving het tienvoudige.

Vorig jaar was het verschil overigens nog groter. Het is bijna niet voor te stellen dat beide deelsectoren zijn van dezelfde tuinbouw. Ook lijkt het inkomen van €30.000 niet op te gaan voor hardfruittelers.

De verschillen zijn groot tussen de bedrijven, maar onderzoekers van Wageningen Economic Research (WER) maken bij hun inkomensberekening geen onderscheid tussen hard- en zachtfruit. Het is te verwachten dat de inkomens van de hardfruitondernemer onder die €30.000 ligt, omdat voor zachtfruit 2016 een beter jaar was. Precies is die uitsplitsing in de steekproef van circavijftig bedrijven niet te maken, maar het voormalige landbouweconomisch instituut zegt dat het overgrote deel van de bedrijven in dit onderzoek appels of peren teelt.

Helft van berekende kosten eruit

Voor die hele groep fruittelers lag het rentabiliteitscijfer op 92, waar dat in voorgaande jaren een indexwaarde van 88 en 89 was. Dat betekent in de praktijk dat circa de helft van de berekende kosten van arbeid en vermogen (die de ondernemer in het bedrijf steekt) op een reële manier werd gedekt met opbrengsten. De onderzoekers van het WER hielden daarbij rekening met een 10% hogere post voor ingekochte arbeid (€111.700 in plaats van €101.800 in 2015).

Vooruitzichten licht positief

Het prijsniveau van de appels en peren lag eind 2016 op een iets hoger niveau dan in 2015. Door de lagere productie in Europa is er ruimte voor een betere prijsvorming, zo lijkt het.

Er zijn nieuwe afzetmarkten. Hierdoor kunnen nu appels worden afgezet in landen als India en lopen er aanvragen voor markttoegang tot China. Peren gaan nu ook naar Brazilië en Vietnam. Ook kan er vanaf 2017 worden geëxporteerd naar India. De Belgen doen daarbij ook een duit in het zakje. De Vlaamse Landbouwminister Joke Schauvliege trekt 200.000 euro uit voor een promotiecampagne voor Jonagold en Conference in India. Voor Conference-peren werd in het verleden al Vlaamse promotie gevoerd in India, maar voor de Jonagold-appel gaat het om een eerste actie.

Foto

  • De economische omstandigheden maken fruittelers somber.

    De economische omstandigheden maken fruittelers somber.

Of registreer je om te kunnen reageren.