Een juiste verhouding aan spoorelementen meegeven maakt de plant al weerbaarder. - Foto: Peter Visser

Waterstromen weerbaar maken

Nieuw product voor het optimaliseren van de waterstromen en de wateropslag in de glastuinbouw.