Foto: Groenten&Fruit

Markt: Overlap paprika-aanbod

Bij het aanbod van paprika’s overlappen de aanvoeren van Spanje met de eerste Nederlandse oogst.

Foto: Joost Stallen

Buffering pH behouden

Klachten over pH-daling bij organische substraten hoeven niet altijd aan foutieve bekalking te liggen.